A fost editată publicaţia "Conturi Naţionale 2018 și Conturi Regionale 2017"

Biroul Naţional de Statistică comunică despre editarea publicaţiei statistice "Conturi Naţionale 2018 și Conturi Regionale 2017", ediţia 2019.
   
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2018 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008 / Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SCN ONU 2008 / SEC 2010). Culegerea este structurată în 8 capitole ce se referă la: indicatorii macroeconomici; conturile consolidate; conturile pe sectoare instituţionale şi activităţi economice; produsul intern brut pe forme de proprietate, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; conturile economice integrate; produsul intern brut regional 2017.
   
Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Conturi Naţionale

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER