A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2012

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2012 pe suport de hîrtie şi CD-ROM. Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în  perioada 2004-2011.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include circa 500 de tabele şi grafice, care  cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia  şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii;  transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

În limbile română, rusă şi engleză
 Format A4, 560 pagini
 Preţ carte: 140 lei
 Preţ CD-ROM: 50 lei
 Preţ carte + CD-ROM: 171 lei

Modalitatea de procurare a Anuarului Statistic 

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Anuarul Statistic al Republicii Moldova


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER