Accesul populaţiei la serviciile de sănătate, edițiile 2009, 2011, 2013, 2017, 2022

Cerсetarea selectivă „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate” este un modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

Studiul este realizat de Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Modernizarea sectorului sănătății, primul fiind realizat în anul 2008.

Acest studiu face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stipulate în Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, dar şi a altor programe şi strategii ce au drept obiectiv asigurarea unui nivel de sănătate, care ar permite cetăţenilor ţării să ducă o viaţă socială şi economică productivă.

Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări vine să complementeze indicatorii obţinuţi din sursele administrative ale Ministerului Sănătăţii, dar şi a altor instituții cu responsabilităţi de producere a indicatorilor statistici în domeniul sănătăţii.

Raportul este structurat în patru compartimente de bază:

a) metodologia studiului;
b) concepte şi definiţii;
c) rezultatele studiului;
d) concluzii şi constatăr.i.

Rezultatele studiului sunt dezagregate pe sexe, grupe de vârstă, medii de reşedinţă, nivel de bunăstare şi după caz în funcţie de disponibilitatea asigurării obligatorii de asistență medicală. Dat fiind că metodologia cercetării este comparabilă cu metodologia studiului realizat în anul 2008, este posibilă analiza evoluţiei principalilor indicatori în dinamică.

În limba română
Disponibilă doar în format electronic pe pagina web

Versiune electronică

 

2017 asistență medicală boli cbgc cifre date fumat indicatori medical medicamente medicină ministerul sănătății moldova morbiditate policlinică populație sănătate servicii spital spitalizare statistica statistici tutun vizită

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER