Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2020

Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 20201

Biroul Național de Statistică informează că, în perioada ianuarie-septembrie 2020 primele brute subscrise au constituit 1062,7 mil. lei, fiind în descreştere cu 12,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2020 au însumat 465,9 mil. lei și s-au redus cu 7,7% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Tabelul 1.Primebrute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 

 

Prime brute subscrise

Despăgubiri și indemnizații
de asigurare plătite

mil. lei

structura, %

9 luni 2020 în % față de 9 luni 2019

mil. lei

structura, %

9 luni 2020 în % față de 9 luni 2019

9 luni 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

9 luni 2020

 Total

1 218,8

1 062,7

100,0

100,0

87,2

504,7

465,9

100,0

100,0

92,3

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurări generale

1 149,3

992,3

94,3

93,4

86,3

494,6

445,4

98,0

95,6

90,0

asigurări de sănătate

86,3

53,6

7,1

5,0

62,2

23,2

19,3

4,6

4,1

83,2

asigurări de vehicule  terestre (altele decât feroviare) (CASCO)

248,5

234,1

20,4

22,0

94,2

148,0

128,4

29,3

27,6

86,7

asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri

108,2

87,5

8,9

8,2

80,9

13,3

27,0

2,6

5,8

202,6

asigurări de răspundere civilă auto

524,1

484,2

43,0

45,6

92,4

207,3

201,3

41,1

43,2

97,1

alte asigurări generale

182,2

132,8

14,9

12,5

72,9

102,8

69,5

20,4

14,9

67,6

Asigurări de viață

69,4

70,4

5,7

6,6

101,3

10,1

20,5

2,0

4,4

202,3

asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități)

66,1

67,0

5,4

6,3

101,5

8,6

19,2

1,7

4,1

223,9

alte asigurări de viață

3,4

3,4

0,3

0,3

99,0

1,5

1,3

0,3

0,3

81,7

În ianuarie-septembrie 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus în raport cu perioada respectivă a anului 2019 cu 11,2% şi 13,6% respectiv. Profitul până la impozitare s-a majorat de 1,7 ori comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-septembrie

 

milioane lei

9 luni 2020 în %
față de 9 luni 2019

9 luni 2019

9 luni 2020

Venituri – total

1 976,0

1 755,6

88,8

Venituri din activitatea operațională

1 791,6

1 611,4

89,9

din care din activitatea de asigurare

1 757,9

1 596,2

90,8

Cheltuieli – total

1 915,5

1 655,0

86,4

Cheltuieli aferente activității operaționale

1 779,6

1 582,2

88,9

din care aferente activității de asigurare

1 432,1

1 286,5

89,8

Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare

60,5

100,7

de 1,7 ori

 

Notă:

 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

 

Informațiirelevante:

 

Persoană de contact:

Mocanu Oxana 
Șef al direcției statistică structurală
tel. 067 770 085

2020 activitatea asiguratorilor asigurări de viață asigurări generale cheltuielile asigurătorilor cifre date despăgubiri indemnizații indicatori moldova prime brute prime brute subscrise statistica statistici veniturile asigurătorilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER