Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 20111

Biroul Naţional de Statistică  comunică datele principale vizînd  evoluţia şi structura lucrărilor de  construcţii ale organizaţiilor cu gen principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-iunie 2011.

În ianuarie - iunie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1602,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie - iunie 2010.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în ianuarie - iunie 2011 se prezintă după cum urmează:

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie - iunie  2010

total

Volumul lucrărilor în antrepriză executate –total

1602,6

102,5

100,0

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

lucrări de construcţii noi

829,1

81,9

51,7

lucrări de reparaţii capitale

276,2

134,9

17,2

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

455,0

145,6

28,4

alte lucrări

42,2

122,2

2,6

Pe tipuri de obiecte

 

 

 

clădiri rezidenţiale

428,3

83,3

26,7

clădiri nerezidenţiale

462,2

121,9

28,8

construcţii inginereşti

669,9

105,3

41,8

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate  în volum de 829,1 mil. lei, ponderea cărora a constituit 51,7% din volumul total al lucrărilor executate. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 45,6% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe tipuri de obiecte s-au înregistrat majorări la lucrările de construcţii executate la clădirile nerezidenţiale şi construcţii inginereşti  respectiv cu 21,9% şi 5,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent, iar la clădirile rezidenţiale  –  scăderi cu 16,7%.

Volumul principal de lucrări a fost realizat de către agenţii economici  cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări în antrepriză  în sumă de 1306,2 mil. lei sau 81,5% din volumul total al lucrărilor executate şi 100,6% faţă de ianuarie - iunie 2010.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER