Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014

Activitatea de construcţii realizată în antreprizăîn Republica Moldova în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-martie 2014.

În ianuarie-martie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 726,5 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,1% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-martie 2014 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

726,5

96,1

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

455,7

108,8

62,7

lucrări de reparaţii capitale

102,5

93,1

14,1

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

145,2

70,1

20,0

alte lucrări

23,1

118,2

3,2

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

231,4

88,1

31,8

clădiri nerezidenţiale

175,5

98,2

24,2

construcţii inginereşti

296,5

100,6

40,8

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 455,7 mil. lei, ponderea cărora a constituit 62,7% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în creştere cu 8,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 34,1% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 0,6% faţă de realizările pentru ianuarie-martie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 11,9%, respectiv 1,8%  faţă de perioada respectivă a anului 2013.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 561,9 mil. lei sau 77,3 % din volumul total al lucrărilor executate, înregistrînd o creştere de 2,4% faţă de ianuarie-martie 2013.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-martie 2014 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-martie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

726,5

96,1

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

5,7

50,4

0,8

Privată

561,9

102,4

77,3

Mixtă (publică şi privată)

95,7

61,6

13,2

Străină

52,0

172,6

7,2

A întreprinderilor mixte (cu participare străină)

11,2

107,6

1,5

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER