Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014

Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu genul principal de activitate „Construcţii” în ianuarie-septembrie 2014.

În ianuarie-septembrie 2014 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4280,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 100,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2013.

Datele privind volumul lucrărilor de construcţii executate în antrepriză în ianuarie-septembrie 2014 se prezintă după cum urmează:

Realizări,mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

4280,7

100,5

100,0

din care:

Pe elemente de structură a lucrărilor

lucrări de construcţii noi

2412,9

93,9

56,4

lucrări de reparaţii capitale

768,2

117,6

17,9

lucrări de întreţinere şi reparaţii curente

914,0

101,9

21,4

alte lucrări

185,6

134,4

4,3

Pe obiecte de construcţii

clădiri rezidenţiale

989,9

77,0

23,1

clădiri nerezidenţiale

749,9

89,7

17,5

construcţii inginereşti

2355,3

117,8

55,0

Pe elemente de structură a lucrărilor executate predomină efectuarea lucrărilor de construcţii noi,  realizate în volum de 2412,9 mil. lei, ponderea cărora a constituit 56,4% din volumul total al lucrărilor de construcţii executate, fiind în descreştere cu 6,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Lucrărilor de reparaţii capitale şi curente le-au revenit 39,3% din volumul total al lucrărilor în antrepriză executate.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat la construcţii inginereşti cu 17,8% faţă de realizările pentru ianuarie-septembrie 2013. La clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 23,0%, respectiv 10,3%  faţă de perioada respectivă a anului 2013.

Analiza volumului lucrărilor de construcţii executate pe forme de proprietate a arătat că, volumul considerabil de lucrări a fost realizat de către agenţii economici cu forma de proprietate privată, care au executat lucrări de construcţii în sumă de 3024,5 mil. lei sau 70,7% din volumul total al lucrărilor executate şi  99,9% faţă de ianuarie-septembrie 2013.

Evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii, realizate în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor-executante în ianuarie-septembrie 2014 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

ianuarie-septembrie 2013

total

Volumul lucrărilor de construcţii executate – total

4280,7

100,5

100,0

din care pe forme de proprietate:

Publică

109,3

71,5

2,6

Privată

3024,5

99,9

70,7

Mixtă (publică şi privată)

376,0

93,4

8,8

Străină

648,3

107,1

15,1

 A întreprinderilor mixte (cu participare  străină)

122,6

173,4

2,9

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER