Agențiile ONU acordă sprijin pentru BNS în dezvoltarea sistemului statistic național

La data de 21 februarie curent a avut loc o ședință comună dintre Biroul Național de Statistică (BNS) și agențiile Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova, pentru a discuta perspectivele de susținere a BNS în procesul de dezvoltare a sistemului statistic național (SSN). Mai cu seamă discuțiile au vizat acordarea sprijinului pentru activitățile BNS, precum altor membri ai SSN prevăzute în Strategia de Dezvoltare a sistemului statistic național (SSN) pentru anii 2023-2030, proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Programului de dezvoltare a SSN pentru perioada 2023-2026 (document în proces de elaborare) și la realizarea Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2024.

La ședință au participat reprezentanți din partea mai multor agenții ONU în Republica Moldova precum: Oficiul Coordonatorului Rezident al ONU în Moldova, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), Programul Alimentar Mondial al ONU (WFP).

În cadrul ședinței, directorul general al BNS, Oleg Cara, a mulțumit agențiilor ONU pentru interesul manifestat față de domeniul statistic, remarcând că BNS se bucură de susținere constantă din partea agențiilor ONU și a altor parteneri de dezvoltare care oferă sprijin însemnat pentru dezvoltarea sistemului statistic național. Oleg Cara a vorbit despre importanța suportului acordat în procesul de modernizare a statisticii oficiale, precum și necesitățile de asistență tehnică întru implementarea Strategiei și a Programului susnumit, mai cu seamă a unor acțiuni majore pentru întreaga țară, precum este recensământul populației și al locuințelor.

La rândul lor, reprezentanții agențiilor ONU, participanți la ședință, și-au afirmat, prin interesul manifestat, susținerea pentru domeniul statistic din Republica Moldova, reiterând importanța datelor statistice pentru o societate democratică modernă care nu poate funcționa eficient și riguros fără o bază solidă de date statistice relevante. În context, reprezentanții agențiile ONU și-au exprimat și interesul pentru susținerea BNS în organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din 2024, dar și a altor domenii și activități statistice de interes comun.

Informăm că Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) pentru anii 2023-2030, aprobată de Guvern la sfârșitul anului 2022, prevede țintele trasate de Agenda globală pentru dezvoltare durabilă 2030, de sporire semnificativă a disponibilității datelor calitative, în timp util și fiabile, dezagregate după sexe, vârstă, etnie, statut migrațional, dizabilitate, localizare geografică și alte caracteristici relevante în contextul național. Documentul strategic stipulează că până la sfârșitul anului 2030, SSN să funcționeze ca un sistem de date statistice integrat, coerent, coordonat, aliniat la standardele și metodologiile internaționale, capabil să furnizeze produsele și serviciile statistice necesare unui spectru larg de utilizatori și răspunzând necesităților acestora.  

Menționăm că această ședință a fost precedată de ședința partenerilor de dezvoltare din 25 ianuarie curent, prezidată de Simon Springett, coordonator rezident ONU Moldova, în cadrul căreia BNS a fost invitat să prezinte Strategia și Programul de Dezvoltare a SSN până în 2030.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER