Agricultura

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă
Chestionar 1-CMPA "Producerea și vânzarea producției vegetale"conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică.
Chestionar 2-CMPA "Efectivul animalelor şi păsărilor, producţia animalieră obţinută și vândută”conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică.
Chestionar 3-CMPA "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli"conform graficuluiAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică.

Nr. 1-ACHIZ "Achiziţionarea şi utilizarea producţiei aricole"

anual, la 15 februarie după anul de raportare

Acest chestionar se prezintă în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale (după adresa juridică a agentului economic).

Nr. 2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

de 2 ori pe an, până la 1 iunie şi 15 decembrie

Acest chestionar poate fi prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste, alţi agenţi economici şi persoane fizice, care beneficiază de subvenţii (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 3-AGR "Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai"anual, până la 15 mai

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 4-AGR "Totalurile semănatului pentru recolta"

anual, până la 3 iunie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei"

  • anual, (conform stării la 1 ianuarie) - la 20 februarie
  • în decursul anului până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respectiv

 Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică: 

  • anual (conform stării la 1 ianuarie) la 20 februarie;
  • în decursul anului  până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie, conform stării la data de întâi a lunii respective de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor.

Nr. 6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

anual, până la 3 iunie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 9-AGR "Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali"

anual, până la 5 decembrie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), după locul de amplasare a terenurilor.

Nr. 14-AGR "Consumuri şi cheltuieli de producţie (lucrări, servicii)"

anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 15-AGR "Efectivul de animale"

anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 16-AGR "Balanţa producţiei"

anual, până la 15 aprilie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 21-VÂNZ "Vânzarea producţiei agricole"
  • trimestrial, până la data de 5 aprilie, 5 iulie, 5 octombrie, 25 ianuarie 
Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate) după adresa juridică a agentului economic.
Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportareAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, după locul de producere а producţiei animaliere.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

anual, până la 25 ianuarie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după locul de producere a producţiei animaliere.

Nr. 29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate de pe toată suprafaţa însămînţată"

anual, până la 5 decembrie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 29-AGR "Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată"2 ori pe an, la 1 iulie şi 1 octombrieAcest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor).