Anuarul statistic „Chişinău în cifre", edițiile 2006-2022

Anuarul statistic „Chişinău în cifre” este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizând starea demografică, socială şi economică a municipiului.

Actuala ediţie este structurată în 15 capitole, și include circa 100 tabele pentru înțelegerea și percepția mai ușoară a datelor. În fiecare capitol, pentru indicatorii de bază sunt expuse sursa datelor și precizările metodologice. Anuarul cuprinde cele mai recente date statistice disponibile din diverse domenii: date generale, populaţie, piaţa muncii, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi publice, turism, protecţia mediului, justiţie; de asemenea informaţii cu privire la activitatea industriei, agriculturii, investiţiilor, construcţiilor, transporturilor.

În limbile română şi rusă
109 pag.

Versiuni electronice

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER