Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014

ANUNŢ
cu privire la angajarea personalului temporar
pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova din anul 2014, Biroul Naţional de Statistică anunţă procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor.

- Administrator server-

Sarcinile:

 • Va gestiona procesul creării bazei de date;
 • Va participa la executarea lucrărilor tuturor etapelor de procesare a datelor pentru finalizarea creării bazei de date;
 • Va genera tabele regulamentare şi neregulamentare prin intermediul sistemului SIA RPL;
 • Va genera interogări din baza de date pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii datelor existente;
 • Va analiza datele generalizate şi veridicitatea rezultatelor RPL;
 • Va completa cu date tabelele proiectate pentru publicaţii;
 • Va elabora rapoarte (tabele) de control în vederea analizării datelor.

-Administrator echipament şi reţea-

Sarcinile:

 • Monitorizează lucrul echipamentelor de calcul antrenate în prelucrarea datelor RPL;
 • Gestionează utilizarea sistemului informatic RPL de către utilizatori (creare, ştergere, resetare parole, etc.);
 • Efectuează regulat back-up-ul serverelor, precum şi a bazelor de date, copierea pe bandă magnetică a back-up-urilor;
 • Administrează baza de date şi reţelele de calcul în cadrul sistemului informatic RPL;
 • Administrează şi monitorizează lucrul subsistemelor de procesare a datelor (scanarea, verificarea, validarea, exportul);
 • Elaborează rapoarte de activitate a subsistemelor şi echipamentelor din cadrul SIA RPL, generează interogări din baza de date pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii acesteia;
 • Oferă consultanţă sistematică şi/sau înlătură, după caz, erorile sau suspendările activităţii subsistemelor, la apariţia acestora, alte lucrări ce ţin de SIA RPL.

-Responsabil echipa/supervizor-

Sarcinile:

Responsabilul de echipa va executa lucrările de coordonare a echipelor de operatori de introducere date şi codificare / validare a datelor RPL şi anume:

 • Va superviza procesele de introducere date, codificare şi validare logică a datelor efectuate de către echipa de lucru;
 • Va cunoaşte în detaliu cerinţele în ce priveşte formularele de recensămînt şi sistemul informatic şi va oferi asistenţă echipei de lucru;
 • Va gestiona fluxurile de lucru pentru toţi paşii din proces astfel încît să asigure un nivel optim de încărcare pentru toată echipa;
 • Va genera rapoarte de productivitate zilnice/săptămînale pe care le va prezenta responsabilului de prelucrare a RPL;
 • Va gestiona situaţiile excepţionale apărute, va supraveghea operatorii, va realiza (la nevoie şi aleatoriu) verificări suplimentare asupra rezultatelor procesării;
 • Va asigura exportul către baza de date finală a informaţiilor procesate de către echipă.

-Operatori de introducere şi codificare a datelor-

Operatorul de introducere şi codificare a datelor va introduce datele nemijlocit din chestionarele RPL 2014 în CSPro; codifică toate cîmpurile care sunt asistate de un clasificator/nomenclator – localitate, ţară, etnie, limbă, religie, activitate economică, ocupaţie.

-Operator de validare-

Operatorul de validare - execută lucrările după procesul de verificare a chestionarelor RPL şi anume: corectează greșelile din fiecare chestionar la nivel de respectare a regulilor logice atît în cadrul fiecărui chestionar de RPL cît și între acestea, cu respectarea veridicității datelor din chestionare.

-Specialist analist-

Specialistul analist va efectua controlul operatorul de introducere şi codificare a datelor, aleatoriu cu condiția ca fiecare operator să fie monitorizat prin verificarea lucrului acestora în baza rapoartelor curente de lucru. De asemenea va participa la controlul tabelelor de ieșire și la sistematizarea tabelelor cu rezultate finale.

-Personal tehnic-

Personalul tehnic va executa lucrările de asigurare a fluxului documentaţiei RPL pentru procesarea datelor şi anume:

 • Asigurarea fluxului mapelor cu documentaţia RPL de la depozit (etajul I clădire separată) pînă în sala de scanare a chestionarelor (etajul IV) şi vice-versa cu aranjarea acestora pe rafturi conform modului stabilit (transportare manuală);
 • Alte lucrări de transportare, ordonare, permutare a mapelor cu documentaţia de recensămînt şi a altui inventar, de instalare şi/sau dezasamblare a rafturilor, la necesitate.


Cerinţe generale:

 • să aibă cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba română şi rusă scris, citit şi vorbit;
 • să nu aibă antecedente penale (în acest sens va completa o declaraţie pe propria răspundere);
 • să îndeplinească condiţiile de studii medii complete (pentru operatorii de introducere şi codificare a datelor şi personalul tehnic) şi studii medii de specialitate sau superioare pentru restul categoriilor de angajaţi;
 • să aibă capacitate deplina de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei;
 • să aibă capacitate de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor.

Dosarul de participare va conţine:

 • Formularul de angajare, (în limba română) conform Anexei 1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii de specialitate;
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, în loc de cazier judiciar;
 • copia CPAS;
 • copia poliţei de asigurare medicală;
 • certificat bancar privind deţinerea unui cont bancar.

Condiţiile de muncă:

 • program de muncă: în 2 schimburi, luni-sîmbătă schimbul I, orele 7:30 – 14:30, luni-sîmbătă schimbul II, orele 14:30 – 21:30 ;
 • activitate preponderent de birou.

Dosarele vor fi depuse la sediul Biroului Naţional de Statistică, Grenoble 106, bir.409 sau şos. Hinceşti, 53, et.4, bir.402, 403.
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 24 februarie 2016.

Persoanele responsabile de oferirea consultaţiilor:

 • Snigalitea Naşco tel. 022 72 78 54;
 • Carolina Panico tel. 022 24 52 07.

Distribuie
 • Au fost utile aceste informații?
  Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
 • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER