Anunțcu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacanteîn cadrul Biroului Naţional de Statistică

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante
în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Funcții publice

 1. Direcţia coordonare şi cooperare internaţională - Consultant superior - perioadă determinată
 2. Secţia audit intern şi mangementul calităţii - Auditor intern superior
 3. Direcția generală statistica macroeconomică/Direcția statistica prețurilor de consum - Consultant - perioadă determinată
 4. Direcția generală statistica macroeconomică/Direcția statistica comerțului exterior – Consultant
 5. Direcția generală statistica socială și demografie/Direcția statistica salariilor – Consultant
 6. Direcția metode statistice/Secția cercețări prin sondaj - Consultant principal
 7. Direcția metode statistice/Serviciul surse de date administrative - Consultant principal
 8. Secția instruire în statistica oficială – Consultant
 9. Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău/Direcția rapoarte statistice și situații financiare - Specialist principal – 2 unități
 10. Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău/Direcția cercetări gospodării - Specialist principal - 2 unități
 11. Centrul regional pentru statistică Sud/Direcţia statistică UTA Găgăuzia/Secția cercetări gospodării - Specialist principal

Funcții de deservire tehnică
 
Serviciul managementul documentelor
 -Șef expediție-

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea expedierii notelor informative, informaţiilor operative, publicaţiilor statistice conducerii Republicii Moldova, ministerelor şi altor autorităţi publici centrale.
 • Asigurarea expedierii corespondenţei la oficiul poştal sau în alte organizaţii şi instituţii.
 • Asigurarea prezentării dării de seamă vizînd cheltuielile poştale în secţia evidenţă contabilă a BNS.

Cerințe specifice:

 • studii medii/superioare, de licență sau echivalente.
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Internet, poșta electronică, etc.);
 • abilități de cunoaștere a metodei de prelucrare a corespondenței;
 • cunoștințe ale legislației în domeniu;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.

Abilități și aptitudini:

 • capacitate de organizare/realizare a procesului de lucru;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze documentele necesare la adresele indicate mai jos până la 23 august 2021.

 • Locul de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106. Dosarele completate cu documentele necesare conform procedurilor legale pentru fiecare categorie de funcție plasate în anunț se vor transmite la adresa de email: ala.caraman@statistica.gov.md.
 • Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:
  • Ala Caraman, șef adjunct al Secției juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770742.
  • Natalia Cîrlig, consultant principal al Secției juridice și resurse umane, tel. de contact: 067770817.

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER