Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

ANUNŢ
cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Direcţia GeneralăTehnologii Informaţionale
Direcția proiectare aplicații informatice
-Programator principal-

Sarcinile de bază:

 • Efectuează elaborarea programelor electronice pentru subdiviziunile BNS, coordonează lucrările de creare a reţelelor informaţionale locale şi teritoriale;
 • Asigurarea documentării necesare a proceselor de proiectare a aplicaţilor informatice complexe statistice.
 • Elaborarea standardelor locale de programare şi testare a aplicațiilor informatice, care satisfac cerinţele subdiviziunilor statistice ramurale.
 • Asigură procesele de întreținere a aplicațiilor informatice complexe statistice.

Direcția administrare a sistemului informațional
-Administrator principal rețea de calculatoare-

Sarcinile de bază:

 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Crearea, anularea, modificarea utilizatorilor în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Administrarea reţelelor de transport date al SI la nivel central şi teritorial.
 • Asigurarea reparației şi deservirii echipamentului tehnic

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiilor informaţionale; 
 • Experienţă profesională  - minimum 1 an,
 • Cunoştinţe excelente de PC componente şi accesorii, 
 • Cunoștințe de Programare în C# , a principiilor OOP,
 • Cunoștințe în scrierea interogărilor SQL,
 • Cunoștințe de bază: * ASP.NET și/sau MVC * Transact-SQL, PL/SQL,
 • Cunoştinţe de software: toate SO Windows, MS Office, PC-uri, imprimante, servere, comunicaţii la nivel de administrator de sistem;
 • Responsabilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00 - 17:00, pauza de masă 12:00-13:00
 • Activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • curriculum vitae; 
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; 
 • copia carnetului de muncă.

Termenul de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la  18 octombrie 2019.

Locul depunerii documentelor:

 • Locul depunerii documentelor este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.409, telefoane de contact:  022  40 30 80; 40 30 53
 • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
  • Diana Bîrsa, şeful al Secţiei juridice și resurse umane, 
  • Ala Caraman, şeful adjunct al Secţiei juridice și resurse umane.


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER