Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii

Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de
Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii

Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 2 martie 2011, consultarea publică a proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii.

Scopul proiectului este armonizarea statisticii naţionale privind piaţa muncii la standardele internaţionale din domeniu, elaborate şi adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM).

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este producerea de date statistice în domeniul pieţei muncii comparabile la nivel internaţional. Prevederile de bază ale proiectului sunt aplicarea în Republica Moldova a setului minim de domenii ale statisticii muncii în corespundere cu reglementările internaţionale. Beneficiarii proiectului de decizie sunt utilizatorii interni şi externi (organele administraţiei publice centrale şi locale, mediul academic, societatea civilă etc.). Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei date supuse consultării publice sunt implementarea în practica statistică a standardelor internaţionale. Impactul estimat al proiectului este colectarea, publicarea şi diseminarea cu regularitate a datelor statistice îmbunătăţite privind piaţa muncii.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Strategia de dezvoltare a statisticii naţionale pentru perioada 2008-2011.

Recomandările privind proiectul de „Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.160 privind statistica muncii”, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 1 aprilie 2011, dnei Elena Vâtcărău, Şef Direcţia statistica pieţei muncii şi demografiei, adresa electronică elena.vatcarau@statistica.md , număr de telefon 403 099, sau adresa poştală a BNS: Chişinău, str. Grenoble, 106.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER