Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”

Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012 consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”

Proiectul a fost elaborat în scopul asigurării implementării Legii nr.90 din 26 aprilie 2012. Prevederile de bază ale proiectului sînt crearea cadrului normativ şi de interacţiune a celor implicaţi în procesul de pregătire, organizare şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, de procesare şi diseminare a rezultatelor acestuia cu asigurarea normelor şi rigorilor standardelor internaţionale.

Beneficiarul proiectului de hotărîre este Biroul Naţional de Statistică, precum şi întreaga societate. Rezultatele scontate ca urmare a implementării hotărîrii supuse consultării publice sînt proiectul ajustat şi eficientizarea activităţii de organizare şi desfăşurare a recensămintelor populaţiei şi locuinţelor în ţară.

Recomandările, opiniile dvs. privind proiectul de hotărîre supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 25 iulie 2012, dnei Maria Străjescu, şef Secţie Recensămîntul populaţiei, numărul de tel. 022 72-78-54 sau 022 24-52-07, email: maria.strajescu@statistica.md sau dnei Diana Bîrsa, consultant în Serviciul juridic, tel. 022 40-31-59, email: diana.birsa@statistica.md. Ne puteţi scrie la adresa poştală a Biroului Naţional de Statistică: Chişinău, str. Grenoble, 106.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER