Anunţ privind situaţia procesării rezultatelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor 2014 la data de 19.07.2016

Anunț privind situația procesării rezultatelor Recensămîntului Populației și al Locuințelor 2014 la data de 19.07.2016

Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre situaţia privind prelucrarea datelor Recensămîntului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2014 (RPL), la data de 19.07.2016.

I. Introducerea chestionarelor

Au fost introduse şi codificate 1 919 246 chestionare (toate tipurile de chestionare pentru gospodărie și persoană), sau 46,0% din numărul total de chestionare. Procesul de prelucrare a datelor a fost finalizat pentru municipiile Chișinău şi Bălţi, raioanele Briceni, Cantemir, Hîncești, Leova, Ocniţa, Șoldănești, Ungheni, Drochia și Taraclia. În prezent, derulează introducerea datelor pentru celelalte raioane. Situaţia privind procesarea datelor este prezentată în Figura 1.

Figura 1. Ponderea chestionarelor procesate

II. Validarea şi editarea datelor

Au fost elaborate 80 reguli de validare și editare a datelor pentru 15 variabile/întrebări din chestionarul pentru persoană (2P), în scopul de a depista răspunsurile inconsistente din chestionare. Regulile menţionate au fost testate de către BNS în baza datelor procesate pentru raionul Leova, iar rezultatele testării relevă un nivel bun al calităţii datelor RPL, fiind înregistrat un nivel minim de erori admise la completarea chestionarelor de recensămînt în teren și/sau la procesarea datelor în aplicaţia de introducere a datelor.

Notă: Editarea și validarea datelor constă în identificarea răspunsurilor inconsistente și corectarea acestora în baza unor reguli predefinite. Scopul acesteia este de a asigura consistenţa datelor.

III. Ancheta de control

Au fost elaborate 10 reguli de potrivire, aplicarea cărora a permis potrivirea datelor pentru 74 sectoare de recensămînt, din numărul total de 90 sectoare recenzate în cadrul AC. Astfel, rata de potrivire a datelor pentru cele 74 sectoare constituie per total 80,6%, inclusiv pentru sectoarele din mediul urban – 72%, iar pentru cele din mediul rural – 88%. Pentru celelalte sectoare, BNS continuă insistent acţiunile în vederea potrivirii datelor.

În baza datelor pentru sectoarele potrivite a fost estimată calitatea datelor colectate la RPL, prin calcularea ratei de concordanţă1 pentru principalele variabile.Datele relevă o rată înaltă de concordanţă între datele colectate în cadrul AC și RPL, valorile acesteia fiind peste limita de 90% în cazul majorităţii variabilelor analizate.

Notă: Ancheta de Control e o cercetare prin sondaj, total independentă faţă de recensămînt, care are drept scop evaluarea completitudinii unui recensămînt.

BNS va informa publicul larg cu privire la procesarea datelor RPL o dată la două săptămîni. 
________________________
1 Gradul de coincidență a variabilelor colectate în AC și RPL 2014.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER