Au fost prezentate rezultatele revizuirii indicatorilor naționali de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Producătorii de date statistice oficiale și administrative, printre care reprezentanţi ai ministerelor de resort și instituțiilor publice, dar și specialiști din organizațiile non-guvernamentale, mediul academic, consultanți naționali și parteneri de dezvoltare, au participat în data de 17 decembrie curent, la un atelier de lucru privind rezultatele procesului de revizuire a indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptați la nivel de țară. 

Evenimentul a fost organizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS) în cadrul Proiectului Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, implementat în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women).

„Agenda de Dezvoltare Durabilă are scopul de a îmbunătăți viețile oamenilor din punct de vedere social, economic și politic, făcând aceste domenii să se completeze. ONU a fost alături de Republica Moldova în procesul de naționalizare a Agendei în 2017, a susținut revizuirea indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru a asigura comparabilitatea internațională a datelor, iar noi suntem recunoscători pentru parteneriatul continuu”, a menționat Aurelia Spătaru, directoarea generală adjunctă a Biroului Național de Statistică.

Aliona Ursoi, reprezentanta Direcției coordonare politici și priorități a Cancelariei de Stat, a declarat: „Astăzi, avem în față lista tuturor indicatorilor disponibili pentru a elabora primul raport de Evaluare Națională Voluntară (ENV) a implementării ODD-lor bazat pe evidențe, cu date actuale și dezagregate. Dar nu este suficient doar să dispunem de aceste date statistice, ele trebuie să fie utilizate în mod corespunzător de către factorii de decizie în procesul de fundamentare și elaborare a noilor politici sau de ajustare a celor existente.”

„BNS a depus un efort mare pentru a aduna și procesa toate contribuțiile primite de la instituțiile furnizoare de date pentru ODD-ri, făcând față tuturor provocărilor, dar, ne bucurăm, că rezultatele obținute – în special lista revizuită de indicatori ODD și descrierile metodologice ale acestora – sunt pe măsura așteptărilor. ENV reprezintă o șansă pentru noi toți de a demonstra valoarea datelor prin transformarea acestora în cunoștințe despre situația la zi în domeniile social, economic de mediu și guvernanță, problemele pe care le avem și felul în care am putea să le soluționăm”, a continuat Simon Springett, Coordonator rezident al ONU în Moldova.

"Evaluarea Națională Voluntară este o oportunitate unică pentru a poziționa Republica Moldova la nivel global, prin evidențierea, cu ajutorul datelor, a domeniilor cheie de progres și de a implica în mod egal partenerii în discuții și găsirea soluțiilor inovative pentru provocările ulterioare. Agenda 2030 este cadrul potrivit pentru a explora potențialul surselor alternative de date, mai ales acelea din domeniile pentru care disponibilitatea datelor statistice și administrative este una dificilă”, a mai adăugat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă a UNDP în Moldova.

În cadrul atelierului de lucru au fost prezentaţi setul de indicatori ODD naţionalizaţi, revizuiţi în baza metadatelor globale ale ONU, gradul de disponibilitate a indicatorilor produşi în ţară vizavi de lista globală de indicatori, gradul de conformitate a acestora cu metodologiile internaţionale. De asemenea, au fost prezentate lista instituţiilor ce se fac responsabile pentru livrarea, dar şi producerea datelor, precum şi instrumentele de colectare a datelor deja existente.

Pentru 18 decembrie, Cancelaria de Stat a planificat un atelier de lucru pentru pregătirea de procesul de Evaluare Națională Voluntară, în parteneriat cu PNUD. În perioada imediat următoare, în baza setului de indicatori ODD revizuiți, va fi iniţiat procesul de elaborare a raportului național care urmează a fi prezentat Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU, în iunie 2020.

Menţionăm că, atelierul de lucru s-a desfăşurat în corespundere cu angajamentele internaţionale asumate de Republica Moldova privind implementarea Agendei Globale 2030 şi ţinând cont de rezultatele adaptării ei la contextul naţional.

Informaţii suplimentare privind indicatorii ODD puteţi vedea aici.

 

Prezentare (.pdf):

 

IMG_1.JPG
 
   IMG_2.JPG
   
IMG_3.JPG   IMG_4.JPG
 IMG_5.JPG  
7.JPG 
IMG_12.jpg


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER