Audierea Biroului Național de Statistică în contextul organizării și desfășurării Recensământului populației și locuințelor 2024 de către Comisia administrație publică și dezvoltare regională

La data de 12 martie, la Parlamentul Republicii Moldova a avut loc audierea Biroului Național de Statistică (BNS) în contextul organizării și desfășurării Recensământului populației și locuințelor (RPL) 2024 de către Comisia administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova. La audieri au participat online și reprezentanți ai autorităților publice locale.

În debutul ședinței, Larisa Voloh, Președinta Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a relatat că scopul audierii este familiarizarea membrilor Comisiei și reprezentanților autorităților publice locale cu aspectele privind pregătirea pentru Recensământul populației și locuințelor, activitate de anvergură națională, care se va desfășura în perioada 8 aprilie-7 iulie a anului curent.

În cadrul audierii, directorul general al BNS, Oleg Cara, a prezentat informația la zi privind cadrul normativ, metodologic și tehnologic privind RPL, subliniind abordările inovative ale Recensământului 2024, precum utilizarea metodelor moderne de colectare a datelor cu utilizarea dispozitivelor electronice la colectarea datelor în teren (numită CAPI), perioada mai extinsă de recenzare față de recensămintele precedente, pentru creșterea eficienței RPL, utilizarea dispozitivelor electronice, utilizarea datelor administrative la etapa de procesare a datelor, utilizarea sistemului de informații geografice (GIS) etc.

Totodată, Oleg Cara a vorbit despre etapele parcurse și acțiunile întreprinse de BNS în vederea pregătirii către Recensământul 2024, menționând că acest exercițiu important pentru societate va fi organizat și efectuat conform cadrului normativ național și în corespundere cu standardele și bunele practici internaționale, în special cele europene.

Un alt subiect important abordat de directorul general al BNS se referă la securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal colectate în teren. În context, Oleg Cara a ținut să menționeze că Biroul Național de Statistică este certificat corespunzător standardelor internaționale ISO/IEC 27001:2013 privind securitatea informației și ISO/IEC 27701:2019 privind protecția datelor cu caracter personal/confidențiale, ceea ce confirmă faptul că sistemul de management de protejare a datelor cu caracter personal, confidențialitate, integritate și disponibilitate a informației este conform cerințelor standardelor, fiind aplicate cele mai bune practici de menținere și îmbunătățire a sistemelor informaționale și securității informației.

De asemenea, Oleg Cara a familiarizat participanții cu metodologia RPL, etapele de elaborare a chestionarelor, activitatea de sectorizare și de monitorizare a activității în teren, precum și provocările întâmpinate în pregătirea RPL 2024 legate de resursele umane, în particular posibilitatea prestării serviciilor în calitate de personal de recensământ (recenzori și supervizori) de către funcționarii publici din autoritățile publice locale, mărimea chestionarelor, metoda de colectare, utilizarea de noi surse de date etc.

Alte subiecte discutate se referă la activitățile de comunicare și promovare a RPL, programul de diseminare a datelor după încheierea perioadei de colectare a datelor în teren, suportul acordat la organizarea RPL 2024 de mediul academic, societatea civilă și de partenerii de dezvoltare precum Uniunea Europeană, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, precum și alți parteneri internaționali și naționali.

În cadrul sesiunii de discuții reprezentanții Comisiei parlamentare și ai autorităților publice locale au oferit mai multe întrebări reprezentanților BNS legate de identificarea persoanelor și locuințelor, activitatea de recenzare, conținutul chestionarelor, identificarea, recrutarea și instruirea personalului temporar de recensământ, campania de comunicare etc.

În concluzie, s-a reiterat că Recensământul, care oferă a fotografie a societății la momentul de referință al RPL, este o activitate importantă și complexă, de mare amploare națională și este necesar de a uni eforturile tuturor autorităților naționale la nivel central și local, reprezentanților societății civile și de implicarea activă a populației pentru a-l desfășura cu succes și a obține date corecte și complete despre populația și locuințele din țara noastră.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER