Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 s-au eliberat 2446 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în scădere cu 25,4% față de ianuarie-septembrie 2021.

Tabelul 1. Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2022

 

Total, număr

în % față de:

Informativ: anul 2021 în % față de anul 2020

anul 2021

total

Total

2 446

74,6

100,0

150,1

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidențiale

1 640

67,2

67,0

162,2

nerezidențiale

806

96,3

33,0

123,3

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

1 151

58,3

47,0

160,4

mediul rural

1 295

99,2

53,0

136,8

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-septembrie 2022 s-au eliberat 1640 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale și 806 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale, în descreștere cu 32,8% și, respectiv, cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Datele graficului în format .xls

În profil regional, în ianuarie-septembrie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent se atestă o scădere a numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale în următoarele regiuni ale țării: mun. Chișinău (-662 de autorizații sau -46,7%), Nord (-35 de autorizații sau -15,6%), Centru (-66 de autorizații sau -12,9%), Sud (-14 autorizații sau -9,9%), UTA Găgăuzia (-25 de autorizații sau -16,8%).

De asemenea, în ianuarie-septembrie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent se atestă o descreștere a autorizațiilor de construire pentru clădirile nerezidențiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (-3 autorizații sau -2,2%), Centru (-39 de autorizații sau -15,7%), UTA Găgăuzia (-30 de autorizații sau -20,5%). Totodată, în ianuarie-septembrie 2022 față de aceeași perioadă a anului precedent se observă creșteri ale numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale în regiunea Sud cu 40 de autorizații sau cu 37,7% și în regiunea Nord cu 1 autorizație sau cu 0,5%.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-septembrie 2022 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural au scăzut cu 41,7% și, respectiv, 0,8%, față de ianuarie-septembrie 2021.

Notă:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

2021 2022 activitatea de construcții cifre clădiri clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții inginerești date numărul întreprinderilor obiecte de construcții reparații capitale statistica

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER