Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-septembrie 2015

Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri
în ianuarie-septembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2015, s-au eliberat 3323 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 6,3% faţă de ianuarie-septembrie 2014.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri se prezintă după cum urmează :

Rezidenţiale

Nerezidenţiale

ianuarie-septembrie 2015

ianuarie-septembrie 2015

Total, număr

în % faţă de:

Total, număr

în % faţă de:

ianuarie- septembrie 2014

total

ianuarie-septembrie2014

total

Total

1919

93,5

100,0

1404

93,9

100,0

            din care, în:

mediul urban

 855

88,7

44,6

1012

96,1

72,1

mediul rural

1064

97,8

55,4

  392

88,5

27,9

Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 1919 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 57,7% din total), din care 1851 au  fost eliberate  pentru case de locuit individuale, ceea ce constituie 96,5% din numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

Autorizaţii de construire eliberate pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Rezidenţiale, număr

Nerezidenţiale, număr

ianuarie-septembrie 2015

ianuarie-septembrie 2014

ianuarie-septembrie 2015

ianuarie-septembrie 2014

Total

1919

2052

1404

1496

din care:

Mun. Chişinău

689

713

157

242

Nord

304

417

551

532

Centru

633

636

325

338

Sud

200

203

247

232

UTA Găgăuzia

93

83

124

152

În ianuarie-septembrie 2015 numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale a scăzut cu 133 unităţi, iar pentru clădirile nerezidenţiale cu 92 unităţi sau fiind în descreştere cu 6,5% respectiv 6,1% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Scăderi a numărului autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale s-au înregistrat în mun. Chişinău (cu 24 unităţi), regiunea de dezvoltare Nord (cu 113 unităţi), regiunea de dezvoltare Centru şi Sud (cu cîte 3 unităţi). În UTA Găgăuzia  s-a înregistrat o creştere a numărului autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale cu 10 unităţi.  

Pentru clădirile nerezidenţiale s-au înregistrat majorări în regiunea de dezvoltare Nord şi Sud (cu 19,  respectiv 15 unităţi).

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 1867 autorizaţii iar în mediul rural 1456, sau în scădere faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent respectiv cu 150 unităţi şi 75 unităţi. 

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER