Biroul Național de Statistică a organizat masa rotundă cu reprezentanții organizațiilor etnoculturale privind Recensământul populației și locuințelor 2024

Reprezentanți din partea a 35 de organizații etnoculturale din Republica Moldova au dat curs invitației de a participa la masa rotundă privind Recensământul Populației și Locuințelor 2024, organizată de Biroul Național de Statistică la data de 19 martie. La eveniment au fost prezenți Beatrix Ferenci, Șefa Oficiului ONU pentru Drepturile Omului și Ludmila Burlaca, șef Direcție din cadrul Agenției Relații Interetnice.

În cadrul acestei mesei rotunde au fost prezentate aspecte privind cadrul normativ, metodologic și tehnologic al Recensământului populației și locuințelor care se va desfășura anul curent în perioada 8 aprilie-7 iulie. Participanții au fost informați despre abordările inovative ale Recensământului din acest an, precum aplicarea metodelor moderne de colectare a datelor cu utilizarea dispozitivelor electronice la colectarea datelor în teren (numită CAPI)perioada mai extinsă de recenzare față de recensămintele precedente, utilizarea datelor administrative la etapa de procesare a datelor, utilizarea sistemului de informații geografice (GIS) etc.

Totodată, au fost prezentate caracteristicile etnoculturale incluse în chestionarul de recensământ cu privire la persoană. În context s-a vorbit pe marginea întrebărilor ce se referă la apartenența etnică și religioasă, limba maternă și cetățenia. Participanții au fost informați despre faptul că chestionarele de recensământ, suplimentar la versiunile română și rusă, au fost traduse în limbile ucraineană, găgăuză, bulgară și romani.

Reprezentanții organizațiilor etnoculturale au fost familiarizați și cu aspecte privind comunicarea și promovarea RPL 2024. În context, s-a menționat că creșterea gradului de participare a populației la recensământ, inclusiv a minorităților etnice, este unul din obiectivele Strategiei de comunicare și promovare ale RPL 2024. Astfel, posterele informaționale și videourile vor fi traduse în cele 4 limbi sus-menționate și în limbajul mimico-gestual. Totodată, spoturile video vor conține îndemnuri din partea persoanelor de diferită vârste, etnii și profesii de a participa la Recensământ.

În cadrul sesiunii de discuții reprezentanții comunităților etnoculturale au oferit mai multe întrebări legate de situația persoanelor fără viză de domiciliu sau aflate în vizită la momentul recenzării, identitatea personală și importanța oferirii IDNP persoanei, recenzarea persoanelor aflate peste hotare. Alte subiecte abordate se referă la identificarea și angajarea recenzorilor și mediatorilor comunitari, numărul de vizite pe care le va efectua recenzorul la gospodărie în cazul imposibilității de a contacta membrii acesteia etc.

De asemenea, a fost subliniată importanța participării la Recensământ a fiecărui locuitor al țării, inclusiv a celor care fac parte din comunitățile etnoculturale, pentru că deținerea datelor statistice de calitate și complete va ajuta la dezvoltarea politicilor sustenabile pentru a susține integrarea persoanelor acestor comunități în viața socială, administrativă, culturală, politică și economică și a asigura protecția drepturilor și libertăților lor.

Reprezentanții comunităților etnoculturale participanți la masa rotundă au confirmat suportul pentru acest exercițiu național important și angajamentul de a contribui pentru buna desfășurare a acestuia.

Mai multe detalii despre RPL sunt disponibile pe pagina web a BNS, la adresa: www.statistica.gov.md/RPL2024


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER