Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova organizează masa rotundă cu tematica „Comparabilitatea internaţională ca instrument de analiză a sistemului naţional educaţional şi elaborarea politicilor educaţionale”

Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova a organizat, pe data de 21 noiembrie 2008, în cadrul asistenţei tehnice acordate de către reprezentanţa UNICEF în Moldova, masa rotundă cu tematica „Comparabilitatea internaţională ca instrument de analiză a sistemului naţional educaţional şi elaborarea politicilor educaţionale”.


La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de resort, cercului academic, precum şi ai organizaţiilor internaţionale: UNESCO, UNICEF Moldova. De asemenea, la masa rotundă au participat, dl Mark Agranovici, consultant internaţional în domeniul statisticii educaţiei, Directorul Centrului de Monitorizare a Statisticii Educaţiei al Institutului Federal de Dezvoltare a Educaţiei, care a acordat asistenţă consultativă Direcţiei statistica socială a BNS în aspectul perfecţionării indicatorilor statistici din domeniul statistica educaţiei.


Obiectivele mesei rotunde au constituit:

- oferirea oportunităţii pentru schimb de bune practici şi lecţii învăţate ale altor ţări în domeniu;
- prezentarea versiunii revizuite a Clasificării programelor educaţionale – MoldCED;
- discutarea posibilităţilor de utilizare a indicatorilor statistici pentru monitorizarea politicilor în domeniul educaţiei;
- discutarea principiilor de definire şi calcul a principalilor indicatori statistici din domeniul educaţiei;
- analiza comparabilităţii  internaţionale.


În cadrul mesei rotunde a fost prezentat setul de indicatori statistici în domeniul educaţiei şi abordate teme cu referinţă la utilizarea statisticii internaţionale a educaţiei în scopul dezvoltării sistemului educaţional naţional,  analiza comparabilă a sistemul internaţional de indicatori, posibilităţi şi metode de calcul.


La etapa actuală BNS elaborează un set de indicatori în domeniul educaţiei, care va sta la baza elaborării unui sistem unic de indicatori statistici în domeniul educaţiei. Totodată, a fost pusă în discuţie varianta modificată a clasificării programelor educaţionale conform ISCED-97. Aceasta va permite prezentarea informaţiei comparabile pentru comparabilitatea internaţională.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER