Biroul Național de Statistică (BNS) anunță consultări publice cu privire la proiectele chestionarelor pentru Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2024

Recensământul Populației și Locuințelor (recensământ sau RPL) are drept scop oferirea informației de interes public despre populația rezidentă (în continuare – populație) pe teritoriul țării și locuințele acesteia pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor statului, pentru argumentarea deciziilor de dezvoltare umană, pentru cercetarea științifică.

Recensământul are ca obiectiv producerea, în condiții de comparabilitate internațională, a statisticilor oficiale naționale privind: numărul și distribuția teritorială a populației, la cel mai mic nivel teritorial; structura demografică și caracteristici socioeconomice; compoziția gospodăriilor casnice, condițiile de trai, locuințele populației și clădirile în care acestea se situează. Astfel, în cadrul RPL 2024 vor fi recenzate persoanele fizice, gospodăriile casnice, locuințele și clădirile în care sunt situate locuințele – toate reprezentând unități de recenzare definite în Legea nr.231/2022 cu privire la recensământul populației și locuințelor.

Recensământul servește drept bază pentru estimările anuale ale numărului populației țării și bază de sondaj pentru cercetările statistice selective în gospodării.

În vederea realizării obiectivelor recensământului din anul 2024, au fost stabilite variabilele de recensământ, care reprezintă caracteristicile unităților de recenzare (persoană fizică, gospodărie casnică, locuință și clădire) și care formează conținutul chestionarelor de recensământ. Variabilele de recensământ, care vor fi colectate în cadrul RPL 2024, sunt în corespundere cu recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru Recensămintele Populației și Locuințelor din runda 2020 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor. Totodată, la determinarea variabilelor, pe lângă recomandările internaționale, s-au luat în considerare un șir de criterii precum: actualitatea variabilelor, sarcina asupra persoanei recenzare și recenzorului, claritatea pentru respondenți, eficiența și relevanța pentru societate și utilizatorii de date, continuitatea cu datele de la recensămintele anterioare și lipsa altor surse de date pentru colectarea variabilelor de recensământ.

În acest context, au fost realizate mai multe runde de consultări ale subiectelor și variabilelor de recensământ:

 1. Discuții în cadrul meselor rotunde, organizate pe 22-23 decembrie 2022, cu importante grupuri de utilizatori de date (autorități publice centrale și alte instituții publice; mediul academic și societatea civilă; parteneri de dezvoltare; autorități ale administrației publice locale și alte instituții/organizații), care au avut ca scop discutarea listei variabilelor pentru recensământ, precum și a propunerilor de ajustare și/sau completare a acesteia;
 2. Colectarea, în februarie 2023, a propunerilor de la autoritățile publice centrale și alte instituții publice asupra subiectelor și a variabilelor de recensământ;
 3. Examinarea subiectelor și variabilelor de recensământ și sprijinul acestora expus în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Recensământul Populației și Locuințelor (CNRPL) din 28 februarie 2023.

În baza consultărilor și a deciziei sus-numite a CNRPL, BNS a elaborat proiectele chestionarelor de recensământ, care cuprind:

 1. clădirea în care este situată locuința;
 2. locuință;
 3. gospodărie;
 4. activitatea agricolă a gospodăriei (unde este relevant);
 5. membrii gospodăriei, inclusiv persoanele temporar absente sau prezente și străine.
 1. clădirea în care este amplasat spațiul colectiv de locuit;
 2. dotările spațiului colectiv de locuit;
 3. persoanele care locuiesc în spațiul colectiv de locuit.

În spațiile colective de locuit, unde sunt încăperi ocupate de gospodării casnice /familii (exemplu: familiile profesorilor, personalului administrativ sau a studenților căsătoriți), aceste încăperi sunt considerate locuințe și se vor înregistra în chestionare 1CL.

 • Chestionar persoană” (3P), care se completează pentru fiecare persoană din gospodărie, înscrisă în lista membrilor gospodăriei (care locuiesc de obicei în locuința data) din chestionarul 1CL, în aceeași ordine din listă, prin intervievarea fiecărei persoane.

Astfel, primul chestionar 3P se referă la prima persoană (capul gospodăriei). În absența unor membri ai gospodăriei, datele se solicită de la un membru adult al gospodăriei. Pentru minori datele vor fi furnizate de către persoanele adulte. Chestionarul 3P se completează și pentru fiecare persoană înscrisă în lista persoanelor din spațiul colectiv de locuit 2 SCL în mod similar.

În contextul de mai sus, BNS lansează consultări publice cu privire la proiectele chestionarelor de recensământ, cu solicitarea de furnizare a comentariilor și propunerilor, inclusiv cu privire la variantele de răspuns la întrebările din chestionarele de recensământ, până la data de 31 martie 2023, inclusiv, la adresa electronică moldstat@statistica.gov.md.

Întru facilitarea consultărilor, BNS va organiza o întrunire pe data de 23 martie curent, în intervalul de timp 10.00-12.00, în format online, cu conectare pe platforma Zoom la linkul https://us02web.zoom.us/j/89367954869?pwd=Q2lCZlZsQWs3aUpEd0ZvNGU4NzRtUT09. La discuții sunt așteptați reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai societății civile, experți domeniu, parteneri de dezvoltare și alte părți interesate. Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Biroului Național de Statistică.

Proiectele chestionarelor de recensământ pot fi accesate pe pagina web oficială a BNS, la rubrica “Transparența decizională”, subrubrica “Consultări publice”.

Urmare a consultărilor publice asupra proiectelor chestionarelor de recensământ, acestea vor fi definitivate de către Biroul Național de Statistică și ulterior testate în cadrul recensământului de probă, planificat pentru a fi realizat în semestrul II al anului curent. Chestionarele de recensământ vor fi finalizate după testarea acestora în cadrul recensământului de probă.

Elaborarea și testarea chestionarelor de recensământ este realizată de rând cu alte lucrări importante necesare pentru buna pregătire și realizare a recensământului, cu participarea autorităților publice centrale, celor locale și altor entități, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 951 din 28.12.2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024.

Pentru mai multe detalii despre Recensământ Populației și Locuințelor din 2014 accesați aici.


Distribuie
 • Au fost utile aceste informații?
  Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
 • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER