Biroul Naţional de Statistică comunică că produsul intern brut (PIB) în primul semestru al anului 2008, faţă de primul semestru al anului 2007 a crescut cu 5,4%.

În ianuarie - iunie 2008 produsul intern brut în valoare nominală de 28778 mil. lei, preţuri curente de piaţă, a depăşit în termeni reali cu 5,4% realizările perioadei respective a anului precedent. Creşterea a fost condiţionată de majorarea valorii adăugate brute din sectoarele de bunuri şi servicii respectiv cu 2,9% şi 6,7%, precum şi a impozitelor nete pe produs şi import cu 7,4% în raport cu ianuarie - iunie 2007.

În trimestrul II 2008 produsul intern brut a constituit 16085 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere cu 6,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creşterea s-a datorat majorării semnificative a impozitelor nete pe produs şi import cu 13,3% comparativ cu trimestrul II 2007, precum şi a valorii adăugate brute din sectoarele de bunuri şi servicii respectiv cu 2,5% şi 6,5%.

 Pentru detalii accesaţi: http://new.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2173


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER