Biroul Național de Statistică este furnizor de experiență pentru Comitetul de Stat pentru Statistică al Turkmenistanului

Biroul Național de Statistică este furnizor de experiență pentru Comitetul de Stat pentru Statistică al Turkmenistanului

În perioada 23-24 mai curent, reprezentanta Comitetului de Stat pentru Statistică al Turkmenistanului, d-na Aida Ishhanova, șef-adjunct al Departamentului de statistică și analiză a gospodăriilor casnice, s-a aflat într-o vizită de studiu la Biroul Național de Statistică (BNS), în vederea obținerii experienței, dar și a celor mai bune practici ce urmează a fi implementate în scopul îmbunătățirii domeniului statistic - Nivelul de trai al populației.

Pe parcursul celor două zile, d-na Aida Ishhanova a făcut cunoştinţă cu studiul național, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), precum și cu etapele de organizare şi gestionare a studiului respectiv.

Inițial, a fost prezentat un scurt istoric al cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în Republica Moldova și cum a derulat procesul de tranziție de la metoda sovietică de intervievare a respondenților la cea actuală.

Vizita de studiu a continuat cu precizări metodologice privind instrumentarul de colectare a datelor în cadrul CBGC. Astfel, au fost prezentate informații privind sfera de cuprindere și periodicitatea cercetării, perioada de referință și procesul de selectare a respondenților. Un subiect important a constituit procedura de colectare a datelor, unde au fost evidențiate problemele de bază cu care se confruntă operatorul de interviu în timpul colectării datelor în gospodării.

De asemenea, participanții au discutat și asupra aspectelor ce țin de partea tehnică și anume procesarea datelor CBGC, care se realizează prin câteva etape: validare și compilare, asigurarea calității, precizie, confidențialitate și formatul diseminării lor.
 
Ulterior, reprezentanta Turkmenistanului s-a documentat asupra principalelor obiective ale BNS, menite să perfecționeze în continuare CBGC prin prisma implementării noilor tehnologii de colectare a datelor, cu utilizarea tabletelor.

Menționăm că, obiectivul principal al Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice este determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, condiţiilor de trai şi a altor indicatori. Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări permite identificarea categoriilor de gospodării/persoane defavorizate şi analiza impactului diferitor programe şi politici asupra situaţiei socio-economice a populaţiei.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER