Biroul Național de Statistică își consolidează capacitățile în vederea măsurării statistice a muncii casnice și de îngrijire neplătite

În vederea realizării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și asigurării monitorizării și evaluării procesului de implementare a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) 5 „Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor”, Biroul Național de Statistică (BNS) își fortifică capacitățile în ceea ce privește elaborarea indicatorilor ODD cu referință la munca casnică și de îngrijire neplătită. În acest context, BNS găzduiește în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie anul curent, misiunea experților Departamentului de Statistică al Organizației Internaționale a Muncii (eng. - Department of Statistics of the International Labour Organization (ILOSTAT)), Samantha Watson și Vladimir Ganța. 

Misiunea experților ILOSTAT are drept scop consolidarea capacităților BNS privind măsurarea statistică a muncii casnice și de îngrijire neplătite, în particular indicatorul ODD 5.4.1.Proporția timpului alocat pentru munca casnică neplătită. Astfel, pe parcursul a 4 zile, statisticienii BNS se vor familiariza cu experiența ILOSTAT la acest capitol și, totodată, vor beneficia de asistență în dezvoltarea instrumentarului statistic, în corespundere cu recomandările internaționale. Acesta va fi adaptat la contextul național și la necesitățile informaționale ale elaboratorilor de politici în domeniul ocupării, serviciilor sociale, egalității de gen, precum și a altor categorii de utilizatori de date.

Totodată, experții ILOSTAT vor prezenta detalii despre standardele internaționale în domeniu adoptate recent, bunele practici și indicatorii cheie ce ar putea fi utilizați în actualul context național privind munca casnică și de îngrijire neplătită. La ședințele de lucru vor participa și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (eng. - UN Women) și Organizației Internaționale a Muncii (eng. - ILO) în Republica Moldova.

Pe parcursul misiunii experților ILOSTAT la BNS, participanții vor aborda și alte subiecte de interes comun ce țin de dezvoltarea statisticilor naționale în domeniul forței de muncă, și anume munca de producere a bunurilor pentru consum propriu, munca voluntară și munca copiilor.

În conformitate cu Cadrul de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027, recent semnat între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite, activitățile de cooperare între BNS, UN Women și ILO în aceste domenii vor continua și în anii următori, contribuind astfel la dezvoltarea sistemului statistic național și la implementarea strategiei sectoriale în domeniu.

Informăm că, vizita delegației ILOSTAT în Republica Moldova este organizată cu suportul UN Women în Moldova.

Obiectivul 5: Egalitate de genObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER