Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Serviciului Naţional de Statistică al Armeniei privind organizarea recensămîntului general agricol

Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Serviciului Naţional de Statistică al Armeniei
privind organizarea recensămîntului general agricol

Experienţa Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în organizarea şi realizarea recensămîntului general agricol (RGA) este temeiul pentru care colegii de la Serviciul Naţional de Statistică din Republica Armenia (SNS) întreprind o vizită de studiu în perioada 05-09 noiembrie curent la BNS.

Din delegaţia Republicii Armenia fac parte: Stepan Mnaţakanean - Preşedintele SNS, Gaghic Ananean - membrul Comitetului de Stat pentru Statistică al SNS, Arsen Avakean - şeful secţiei statistica agriculturii a SNS, Anait Safean - şeful secţiei statistica colaborării internaţionale a SNS şi Tomas Bi - consilier permanent pentru CE/Twining Proiect.

În cadrul acestei vizite specialiştii Direcţiei statistica agriculturii şi mediului, Secţiei recensăminte în agricultură ale BNS vor împărtăşi experienţa lor privind organizarea primului RGA la noi în ţară. Principalele teme ce vor fi abordate vizează:

a) principiile organizatorice şi metodologice de bază în organizarea şi efectuarea recensămîntului;
b) programul RGA:

  • lucrări şi acţiuni premergătoare: proiectarea instrumentarului de recensămînt – formularele RGA 1 şi 2, centralizatoarele, manualul personalului de recensămînt, elaborarea listelor exploataţilor agricole, sectorizarea, recensămîntul de probă, tipărirea instrumentarului statistic şi difuzarea acestuia în teritoriu, planul de comunicare RGA etc;
  • lucrări şi acţiuni efectuate în perioada derulării recensămîntului: ancheta-pilot, desfăşurarea propriu-zisă a recensămîntului – colectarea datelor în teritoriu, verificarea şi centralizarea datelor, ancheta de control a calităţii etc.
  • lucrări şi acţiuni post-censitare: codificarea chestionarelor în teritoriu, prezentarea materialelor la direcţia recensăminte, elaborarea şi publicarea datelor preliminare în baza centralizatoarelor, procesarea şi validarea datelor, formarea bazei de date, elaborarea tabelelor pentru publicare şi completarea acestora cu date, publicarea şi diseminarea rezultatelor finale ale recensămîntului, arhivarea şi păstrarea bazei de date.

 Amintim că, recensămîntul general agricol din 15 martie – 15 aprilie 2011 a fost o premieră pentru Republica Moldova. În luna iulie a aceluiaşi an au fost făcute publice datele preliminare ale RGA. La etapa actuală specialiştii BNS sînt în proces de elaborare a tabelelor cu  rezultatele finale ale recensămîntului, care conform Programului RGA vor fi diseminate în primul trimestru al anului viitor.

Persoană de contact:
Ala Pâslariuc
şefa serviciului informare şi comunicare cu mass-media,
tel. 0 22 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER