Biroul Național de Statistică preia bunele practici ale României și ale altor state europene privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor

O delegație a Biroului Național de Statistică (BNS), condusă de directorul general, Oleg Cara, a participat la conferința internațională cu tematica Schimb de bune practici privind recensământul populației la nivel UE, în context internațional”, organizată de Institutul Național de Statistică (INS) din România în perioada 17-18 noiembrie anul curent.

Evenimentul a constituit un bun prilej pentru țările participante, inclusiv pentru țara noastră, de a face schimb de idei și a purta discuții asupra  modului de organizare și efectuare a recensămintelor naționale ale populației și locuințelor (RPL). Subiectele abordate de participanți s-au axat pe provocările întâmpinate în colectarea datelor pentru RPL, utilizarea surselor de date administrative și importanța Sistemului Informațional Geografic (GIS) în procesul de pregătire a RPL, colectare și diseminare a datelor. De asemenea, au fost împărtășite metodele moderne utilizate în diseminarea și comunicarea rezultatelor RPL, precum și bunele practici pentru promovarea recensământului.

Totodată, în programul vizitei la București, delegația BNS a avut un șir de întâlniri bilaterale cu reprezentanții INS România. Discuțiile purtate au vizat subiecte cu privire la provocările legate de colectarea electronică a datelor de recensământ prin autoînregistrare (online): prin metoda CAWI (eng. - Computer-Assisted Web Interviewing) și cu participarea recenzorilor prin metoda CAPI  (eng. - Computer-Assisted Personal Interviewing) a datelor RPL; recrutarea și instruirea personalului temporar în contextul colectării electronice, utilizarea și analiza surselor de date administrative și asigurarea calității la toate etapele recensământului, inclusiv a cuprinderii populației. De asemenea, statisticienii din România au prezentat experiența proprie privind lucrările de sectorizare a recensământului și utilizarea GIS la etapa de pregătire și implementare a RPL, aspecte ce țin de tehnologiile informaționaleși particularitățile organizării lucrărilor RPL în orașele mari, precum mun. București.

În cadrul discuțiilor la nivel de management superior al INS și BNS, părțile și-au reafirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor bilaterale în diverse domenii ale statisticii oficiale, INS România fiind unul dintre cei mai fideli parteneri ai statisticii din Republica Moldova.

Este de menționat că următorul recensământ al populației și locuințelor în Republica Moldova se planifică a fi desfășurat în anul 2024 cu utilizarea metodelor moderne de colectare a datelor de recensământ, în special prin autorecenzare online și prin metoda CAPI, cu utilizarea surselor de date administrative și private, la diferite etape de realizare a RPL, conform experienței avansate ale altor state. La etapa actuală BNS, autoritatea centrală în domeniul statisticii și coordonator al sistemului statistic național, responsabil de organizarea RPL, și-a intensificat activitatea în vederea organizării și desfășurării recensământului care urmează.

Informăm că, vizita reprezentanților BNS la INS România a fost susținută financiar de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, care acordă suport BNS în procesul de pregătire pentru următorul RPL, în special prin extinderea utilizării surselor de date adminsitrative.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER