Cercetarea prin sondaj asupra gospodăriilor populaţiei „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate”, ediția 2013

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul III 2012, a fost realizată cercetarea prin sondaj asupra gospodăriilor populaţiei „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate, ediția 2013”, ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC). Este al treilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

La elaborarea acestui studiu a fost utilizată metodologia studiului din 2008, astfel fiind asigurată comparabilitatea datelor în timp.

Acest studiu face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stipulate în Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008‐2017, dar şi a altor programe şi strategii ce au drept obiectiv asigurarea unui nivel de sănătate, care ar permite cetăţenilor ţării să ducă o viaţă socială şi economică productivă.

Informaţia colectată în cadrul acestei cercetări vine să complimenteze indicatorii obţinuţi din sursele administrative ale Ministerului Sănătăţii, dar şi a altor organe cu responsabilităţi de producere a indicatorilor statisticii în domeniul sănătăţii.
Raportul este structurat în trei compartimente de bază:

a) metodologia studiului,

b) concepte şi definiţii,

c) rezultatele studiului,

d) concluzii şi constatări.

Rezultatele studiului sunt dezagregate pe sexe, grupe de vîrstă, medii de reşedinţă, nivel de bunăstare şi după caz în funcţie de disponibilitatea asigurării medicale obligatorii. Dat fiind că metodologia cercetării este comparabilă cu metodologia studiului realizat
în anul 2008, respectiv este posibilă analiza evoluţiei principalilor indicatori în dinamică.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER