Colaborare moldo-română pentrua întări şi a recunoaşte rolul statisticii oficiale în societate

Colaborare moldo-română pentru
a întări şi a recunoaşte rolul statisticii oficiale în societate

Președintele Institutului Naţional de Statistică (INS) România, Tudorel Andrei, alături de Ilie Dumitrescu, director în cadrul INS, şi consilierul Andreea Mirica, la 3 şi 4 noiembrie curent, au efectuat o vizită oficială la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (BNS). Delegația Română a avut întrevederi cu directorul general al BNS, Vitalie Valcov, şi cu directorul general adjunct, Iurie Mocanu.

S-a discutat despre asistenţa acordată de către INS pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2016-2020 (SDSSN) cu scopul de a alinia statistica naţională la standarde internaţionale, precum şi de a întări şi a recunoaşte rolul statisticii oficiale în societate.

La aceeaşi întrevedere s-a stabilit că domeniile de interes pentru viitor trebuie să fie: statistica macroeconomică – tehnologia SCN 2008, statistica preţurilor, comerţului, turismului şi transporturilor, întreprinderilor, investiţiilor, construcţiilor şi în special a energiei, statistica demografică, socială (statistica educaţiei, protecţia socială), precum şi elaborarea cadrului de reglementare a procesului de implementare a Legii cu privire la statistica oficială.

Părţile au convenit colaborarea prin:

  • Schimb de experienţă în sfera metodologiei şi practicii statistice;
  • Organizarea de cursuri, seminare, consultări, vizite de documentare şi alte activităţi similare;
  • Schimb de publicaţii statistice şi alte materiale;
  • Realizarea proiectelor comune în domeniul statisticii, inclusiv de cercetare-dezvoltare;
  • Training în diferite domenii de producere şi diseminare a informaţiei statistice;
  • Instrument de consolidare a capacităţilor instituţionale de tip Twinning.

Scopul întrevederii a fost îmbunătăţirea statisticii regionale ca bază pentru planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor, (în perioada de referinţă INS a împărtăşit cu BNS experienţa privind calcularea indicatorilor macroeconomici, în special calcularea contului de producţie în agricultură în profil teritorial). Drept urmare a dialogului moldo-român se aşteaptă accelerarea graduală a SSN în dimensiunea Estică a Politicii Europene de Vecinătate, precum şi în scopul implementării Acordului de Asociere RM-UE, în special a angajamentelor pe domeniul statistic transpuse în Planul de acţiuni a SDSSN pentru 2016-2020.

Colaborarea dintre INS şi BNS a remarcat o amplificare din 2011 încoace, atunci când INS a acordat asistenţă tehnică şi metodologică BNS-ului pentru organizarea primului Recensământ General Agricol.

Persoană de contact:
Diana Enache,
șef al Serviciului informare și comunicare cu mass-media
tel. 022 40 30 51
e-mail: diana.enache@statistica.md


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER