RPL2014: Migrația populației în cadrul țării și din alte țări

RPL2014: Migrația populației în cadrul țării și din alte țări

Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după domiciliul actual relevă că 1918,7 mii de persoane locuiau în localitatea de recenzare de la naştere. În mediul urban, în localitatea de recenzare locuia de la naştere 59,1% din populaţie, iar în mediul rural – 79,0%. Astfel, 741,5 mii de persoane şi-au schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă.

1803
RPL2014: Caracteristici ale locuințelor în aspect teritorial

RPL2014: Caracteristici ale locuințelor în aspect teritorial

Conform datelor RPL 2014 în Republica Moldova sunt 1.236.575 locuințe (inclusiv locuințele situate în întovărășiri pomilegumicole), din care 61 la sută sunt amplasate în mediul rural, iar 39 la sută în mediul urban. Din total locuințe, 82,6% sunt ocupate, iar 17,4% sunt neocupate. Locuințele neocupate în proporție de 72 la sută sunt destinate pentru vînzare sau închiriere etc. și 28 la sută sunt locuințe de vacanță.

1000
Rezultatele RPL 2014: Gradul de înrolare în sistemul de educație

Rezultatele RPL 2014: Gradul de înrolare în sistemul de educație

Conform rezultatelor RPL2014 numărul persoanelor în vârstă de 3 ani și peste, încadrați într-o instituție de învățământ la momentul recenzării, constituie 230 la 1000 de persoane sau 23%. Gradul de înrolare în sistemul de educație este mai înalt pentru copiii de la 7 la 15 ani - vârsta obligatorie de încadrare în învățământul general obligatoriu.

801
Cea mai mare comună din Republica Moldova are 11 123 de locuitori

Cea mai mare comună din Republica Moldova are 11 123 de locuitori

Biroul Național de Statistică comunică datele privind populația la nivel de comună, inclusiv pe sexe și grupe majore de vârstă conform rezultatelor Recensământului Populației și al Locuințelor 2014.

4982
Principalele rezultate ale RPL 2014

Principalele rezultate ale RPL 2014

La recensământul populației și al locuințelor desfășurat în perioada 12-25 mai 2014, au fost recenzate persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele absente din țară pe o perioadă mai mare de 12 luni. Astfel, au fost înregistrate un total 2 804 801 persoane, din care 209 mii sunt non-rezidenţi, iar 2 595 771 sunt persoanele cu reşedinţă obişnuită în Republica Moldova.

9923
Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova

Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova

Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 60 ani şi peste mai bine de jumătate din timpul zilnic îl consumă pentru activităţile de îngrijire personală; 30,4% din durata unei zile - o dedică activităților de muncă pentru un venit, îngrijire a gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi călătoriilor/deplasărilor, iar 17,9% - petrecerii timpului liber. Diferențele înregistrate dintre femei și bărbați în utilizarea timpului pentru două din cele trei grupe de activități umane sunt nesemnificative.

1775
Utilizarea timpului în Republica Moldova

Utilizarea timpului în Republica Moldova

Biroul Național de Statistică anunță principalele rezultate ale cercetării ”Utilizarea timpului”. Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% - petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative.

2533
Primul recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova

Primul recensămînt general agricol desfăşurat în Republica Moldova

Organizarea în premieră în Republica Moldova a Recensămîntului general agricol (RGA) are loc în conformitate cu Hotărîrile de Guvern nr. 992 din 03.09.2007 şi nr. 371 din 06.05.2010. Primul RGA se va desfăşura în perioada 15 martie-15 aprilie 2011.

298
Ziua Mondială a Statisticii va fi marcată pentru prima dată în lume

Ziua Mondială a Statisticii va fi marcată pentru prima dată în lume

Anul acesta la data de 20 octombrie se va celebra în premieră Ziua Mondială a Statisticii. Scopul acestei acţiuni este creşterea gradului de conştientizare a importanţei şi rezultatelor obţinute de organele naţionale de statistică.

670
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2009

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2009

La Biroul Naţional de Statistică (BNS) a avut loc şedinţa Colegiului privind activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2008 şi sarcinile pentru anul 2009. BNS şi-a centrat activitatea în anul 2008 la realizarea în termen a activităţilor statistice cuprinse în Programul lucrărilor statistice în anul 2008, principalul document care generalizează obligaţiile pe care BNS, de rînd cu alţi parteneri ai sistemului statistic naţional, le are în planul producerii datelor statistice necesare diferitor categorii de utilizatori, întru asigurarea acestora cu informaţie statistică calitativă şi cît mai complexă.

595
Principalii indicatori social-economici ai Republicii Moldova în anul 2008

Principalii indicatori social-economici ai Republicii Moldova în anul 2008

Biroul Naşional de Statistică prezintă principalii indicatori social-economici ai Republicii Moldova în anul 2008.

655
Versiune modernizată a paginii oficiale a Biroului Naţional de Statistică

Versiune modernizată a paginii oficiale a Biroului Naţional de Statistică

Biroul Naţional de Statistică (BNS) a lansat astăzi, 3 decembrie curent, versiunea modernizată a paginii oficiale statistica.gov.md în reţeaua Internet. Pagina oficială a fost creată întru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului „Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”.

483
Principalii indicatori social-economici în ianuarie-septembrie 2008

Principalii indicatori social-economici în ianuarie-septembrie 2008

Produsul intern brut; volumul producţiei industriale; producţia agricolă; investiţii în capital fix; darea în folosinţă a caselor de locuit; parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport; mărfuri transportate de întreprinde­rile de transport; vînzări de mărfuri cu amănuntul; stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ; servicii cu plată prestate populaţiei; export; import; salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională; salariul real al unui salariat; numărul şomerilor oficial înregistraţi; indicele preţurilor de consum.

646
Principalii indicatori social-economici în ianuarie-iunie 2008

Principalii indicatori social-economici în ianuarie-iunie 2008

Produsul intern brut; volumul producţiei industriale; producţia agricolă; investiţii în capital fix; darea în folosinţă a caselor de locuit; parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport; mărfuri transportate de întreprinde­rile de transport; vînzări de mărfuri cu amănuntul; stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ; servicii cu plată prestate populaţiei; export; import; salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională; salariul real al unui salariat; numărul şomerilor oficial înregistraţi; indicele preţurilor de consum

432
Principalii indicatori social-economici în ianuarie-martie 2008

Principalii indicatori social-economici în ianuarie-martie 2008

Produsul intern brut; volumul producţiei industriale; producţia agricolă; investiţii în capital fix; darea în folosinţă a caselor de locuit; parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport; mărfuri transportate de întreprinderile de transport; vînzări de mărfuri cu amănuntul; stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ; servicii cu plată prestate populaţiei; export; import; salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională; salariul real al unui salariat; numărul şomerilor oficial înregistraţi; indicele preţurilor de consum

237
Principalii indicatori social-economici în 2007

Principalii indicatori social-economici în 2007

Produsul intern brut; volumul producţiei industriale; producţia agricolă; investiţii în capital fix; darea în folosinţă a caselor de locuit; parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport; mărfuri transportate de întreprinderile de transport; vînzări de mărfuri cu amănuntul; stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ; servicii cu plată prestate populaţiei; export; import; salariul mediu lunar al unui salariat în economia naţională; salariul real al unui salariat; numărul şomerilor oficial înregistraţi; indicele preţurilor de consum

258
Rezultatele Cercetării "Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru"

Rezultatele Cercetării "Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru"

În această notă informativă sunt prezentate succint rezultatele cercetării "Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru" realizată de către Biroul Naţional de Statistică în perioada aprilie-iunie 2007.Cercetarea reprezintă un modul "Ad-hoc" al cercetării "Ancheta Forţei de Muncă în gospodării" şi a fost efectuată în baza metodologiei dezvoltate de către Oficiul de Statistică al Comisiei Europene (Eurostat).

269
Cu privire la totalurile Recensămîntului populaţiei din 2004. Condiţiile de locuit ale populaţiei

Cu privire la totalurile Recensămîntului populaţiei din 2004. Condiţiile de locuit ale populaţiei

Conform rezultatelor Recensămîntului populaţiei din 2004, din 1131,8 mii gospodării casnice înregistrate, 1023,7 mii, sau 90,4% din total, locuiau în case particulare şi apartamente (separate). Ponderea populaţiei, care locuia în astfel de locuinţe s-a majorat cu circa 8 puncte procentuale în comparaţie cu 1989. Concomitent, s-a micşorat de 2 ori ponderea populaţiei, care locuia în o parte din casă particulară, apartamente comune şi cămine, constituind 6,5% din total (220,2 mii persoane).

552
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Participă la recensământ!