Comunicații și tehnologia informaţiei

COMUNICAŢII

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-CE „Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice

Rapoarte statistice centralizate:

  • trimestrial, la a 60 zi după perioada de raport
  • anual, până la data de 21 martie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).  

Nr. 1-CP „Comunicaţii poştale”

Raport  statistic centralizator:

  • anual, pînă la data de 21 martie
Raportul statistic centralizat se prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică anual - pînă la data de 21 martie de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).  
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-tic „Situaţia privind utilizarea produselor tehnologiei informației și comunicațiilor”

anual, până la data de 30 aprilie

Chestionarul se recomandă de a fi completat de contabilul entității asistat de persoana responsabilă de domeniul Tehnologia Informației și a Comunicațiilor.