Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010

Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-martie 2010.

În ianuarie-martie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 414 apartamente cu suprafaţa totală de 48,1 mii m2, ceea ce a constituit 62,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind circa 71% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă în ianuarie-martie 2010 se prezintă astfel:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de:

Numărul apartamentelor construite,
unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2009

total

ianuarie-martie 2008

total

S-au construit – total

414

48,1

62,5

100,0

90,7

100,0

din care:

privată

254

34,1

44,3

70,9

110,9

100,0

 din aceasta, beneficiari individuali

248

33,1

61,5

68,8

88,9

70,2

străină

160

14,0

-

29,1

-

-

 din total în:

 mediul urban

324

37,4

58,9

77,8

94,5

82,6

 mediul rural

90

10,7

79,8

22,2

76,4

17,4

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2010 au fost date în folosinţă 248 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 33,1 mii m2, constituind 68,8 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în scădere cu 38,5 % faţă de ianuarie-martie 2009.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 324 apartamente cu suprafaţa totală de 37,4 mii m2 sau 77,8 % din total şi 58,9 % faţă de nivelul ianuarie-martie 2009. Comparativ cu ianuarie-martie 2009 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul urban s-a micşorat cu 4,8 puncte procentuale.

Volumul locuinţelor date în folosinţă în ianuarie-martie 2010 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Locuinţe date în folosinţă

Informativ:
ianuarie-martie 2009
în % faţă de:

Numărul apartamentelor construite,
unităţi

ianuarie-martie

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-martie 2009

total

ianuarie-martie 2008

total

Total

414

48,1

62,5

100,0

90,7

100,0

 din care:

mun. Chişinău

266

31,6

68,7

65,7

74,1

59,7

Nord

83

9,6

56,5

20,0

de 2,9 ori

22,0

Centru

29

2,9

34,2

6,0

74,4

11,1

Sud

17

1,7

59,7

3,5

110,2

3,8

UTA Găgăuzia

19

2,3

88,9

4,8

93,2

3,4

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 266 apartamente cu suprafaţa totală de 31,6 mii m2 (65,6 % din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 31,3 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER