Construcţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2012

Construcţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 20121

Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd construcţia locuinţelor  în anul 2012.

În ianuarie-decembrie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,7 mii apartamente cu suprafaţa totală de 529,0 mii m2, ceea ce a constituit 90% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Clădiri de locuit  date în folosinţă

Ianuarie-decembrie 2012

Informativ:ianuarie-decembrie 2011 în % faţă de total

Apartamenteconstruite,mii unităţi

suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2011

total

Total

4,7

529,0

90,0

100,0

100,0

din care de:

   beneficiari individuali

1,9

284,7

91,9

53,8

52,6

din aceştea în:

       mediul urban

1,1

177,9

88,1

62,5

65,2

       mediul rural

0,8

106,8

99,2

37,5

34,8

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-decembrie 2012 au fost date în folosinţă 1,9 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 284,7 mii m2 constituind 53,8% din suprafaţa totală a  locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 8,1% faţă de anul 2011.

Distribuţia pe medii de rezidenţă arată, că din numărul total al caselor de locuit individuale în mediul urban au fost date în folosinţă 1,1 mii cu suprafaţa totală de 177,9 mii m² sau 62,5%  din totalul caselor de locuit individuale date în folosinţă, fiind în descreştere cu 2,7 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2011.

În numărul total al caselor de locuit individuale predomină construcţia  caselor cu un nivel, cota-parte a cărora a constituit în total pe ţară 67,6%, în localităţile urbane şi rurale respectiv 56,1% şi 82,6%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER