Consultarea publică a activităților în domeniul statisticii propuse în proiectul Planului Național de Dezvoltare pentru perioada 2023-2025 și proiectul Planului de Acțiuni a Guvernului pentru 2023

Biroul Național de Statistică (BNS) a desfășurat astăzi, 20 ianuarie curent, consultarea publică a acțiunilor ce vizează domeniile de activitate ale BNS propuse în proiectele Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2023-2025 și ale Planului de Acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023. La evenimentul organizat online au participat peste 40 reprezentanți ai autorităților publice centrale, mediului de afaceri, academic, societății civile, partenerilor de dezvoltare, etc.

Includerea  activităților ce țin de statistică în aceste documente importante de politici este justificată de rolul central al statisticilor oficiale pentru actul de guvernare, inclusiv în ceea ce privește asigurarea cu informații statistice de calitate și relevante, necesare pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor economice, sociale și de mediu, a deciziilor autorităților publice și mediului de afaceri, pentru elaborarea cercetărilor științifice, precum și pentru informarea societății naționale și a comunității internaționale.

În cadrul evenimentului, directorul general al BNS, Oleg Cara, a trecut în revistă acțiunile propuse în proiectele PND și PAG, care vin să consolideze sistemul statistic național (SSN) și să alinieze domeniul statisticii la standardele europene, acțiuni absolut necesare în contextul aspirațiilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, în special de statutul recent obținut de statutul de Țară candidat pentru aderare la UE.

Prioritățile în domeniul statistic pentru anul 2023 prevăd consolidarea sistemului statistic național; completarea cadrului normativ privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor în anul 2024 și realizarea recensământului de probă; acțiuni de aliniere a statisticii naționale la cerințele UE; producerea și diseminarea datelor pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) pentru implementarea Agendei Globale 2030 ș.a.

Alte acțiuni prioritare țin de asigurarea unui nivel sporit de automatizare și inovare în cadrul proceselor și metodelor statistice, dar și al utilizării datelor în procesul decizional pe baza creării sistemului informațional integrat al BNS; dezvoltarea de registre statistice (privind întreprinderile, populația, locuințele, registrul surselor de date administrative) pe baza surselor de date statistice, administrative și private; crearea bazei de date geospațiale cu utilizarea tehnologiilor Sistemului Informațional Geografic (GIS) în statistica oficială; implementarea cercetărilor statistice noi sau optimizarea celor existente întru  producerea datelor statistice lipsă în domenii prioritare, în corespundere cu Compendiul statistic european ș.a.

Discuțiile în cadrul evenimentului public au reliefat importanța datelor statistice pentru o societate democratică modernă care nu poate funcționa eficient și riguros fără o bază solidă de date statistice relevante, fiabile, la care să se poată avea acces facil și comod. Participanții au agreat obiectivele și sarcinile care stau în fața statisticii, fiind evocată deschiderea de conlucrare pentru consolidarea și modernizarea domeniului în scopul accelerării armonizării statisticii naționale la standardele UE pentru a asigura utilizatorii interni și externi cu statistici de calitate, comparabile la nivel european. Totodată, au fost înaintate unele propuneri de acțiuni ulterioare, precum elaborarea prognozelor demografice, introducerea învățământului dual în statistică pentru formarea cadrelor statistice ș.a.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER