Contravenții constatate în anul 20231,2

Biroul Național de Statistică comunică datele privind contravențiile constatate în anul 2023.

Numărul contravențiilor constatate în 2023 este în creștere față de 2022

În anul 2023, au fost constatate 730,7 mii de contravenții sau cu 45,5 mii (+6,6%) mai multe comparativ cu anul 2022. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (97,7% sau în 674,4 mii de cazuri). În 2,8 mii de cazuri (0,4%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acțiunile contravențiilor se conținea indicele infracțiunii, iar în 13,1 mii de cazuri procesul contravențional a fost încetat din alte motive (1,9%). În medie la 1000 de locuitori au revenit 268 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale.

Descarcă datele în format .xlsx

În rezultatul examinării contravențiilor, pe parcursul anului 2023 au fost aplicate în principal următoarele sancțiuni contravenționale: 23,0 mii de avertismente (circa de 2 ori mai mult comparativ cu anul 2022) , 648,5 mii de amenzi (cu 0,2% mai puțin comparativ cu anul 2022) și 2,6 mii de sancțiuni aplicate privind munca neremunerată în folosul comunității (Anexă, Tabelul 1).

Cele mai multe contravenții constatate și decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne

Cele mai multe contravenții sunt constatate de către Ministerul Afacerilor Interne – 685,5 mii de contravenții sau 93,8% din numărul total de contravenții constatate, fiind în creștere cu 7,2% față de anul 2022 (Anexă, Tabelul 2). Din totalul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale, 92,8% au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne, câte 1,4% – Ministerul Apărării și Serviciul Vamal, 1,1% – judecătoriile raionale şi municipale, câte 0,8% – autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 1,7% – de către alte organe. 

Descarcă datele în format .xlsx

Cele mai multe contravenții pentru care au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale sunt din domeniul circulației rutiere

Pe categorii de contravenții, 71,6% din totalul deciziilor de aplicare a sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulației rutiere, acestea fiind în creștere cu 1,9% față de anul 2022. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravențiile ce atentează la ordinea publică și securitatea publică au constituit 10,1%. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei au urmat cele adoptate pentru contravențiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare 5,4%, acestea majorându-se cu 8,6% comparativ cu anul 2022, iar contravențiile ce atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, starea sanitar-epidemiologică și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice câte 2,8%, acestea micșorându-se cu 20,3% și respectiv 11,1% comparativ cu anul 2022.

Descarcă datele în format .xlsx

Amenda rămâne a fi principala sancțiune aplicată în cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere

Pe parcursul anului 2023, au fost constatate 518,8 mii de contravenții în domeniul circulației rutiere sau cu 8,2% mai mult comparativ cu anul 2022. În cazul acestora au fost adoptate 483 mii de decizii de aplicare a sancțiunii. În majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (460,3 mii de amenzi sau 95,3% din total sancțiuni aplicate pentru acest domeniu) și circa 22,4 mii de avertismente. De asemenea, au fost înregistrate 501 de cazuri de privare de anumite drepturi și 224 de cazuri în care a fost aplicată munca neremunerată în folosul comunității.

Tabelul 1. Aplicarea sancțiunilor după principalele încălcări din domeniul circulației rutiere, 2023 (cazuri)

 

Total decizii de aplicare a sancțiunii

Principalele sancțiuni aplicate, inclusiv:

avertisment

amendă

privare de anumite drepturi

munca neremunerată în folosul comunității

Total, cazuri

482 983

22 436

460 264

501

224

inclusiv:

 

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum

163 272

c

163 271

62

-

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecere, a altor reguli de circulație rutieră

79 439

3 443

75 996

 11

-

Încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

83 355

6 187

77 181

8

-

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

31 293

c

31 289

32

c

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

24 354

-

24 354

c

-

Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni și alți participanți la circulația rutieră

26 820

12 056

14 820

-

-

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

10 085

c

10 080

5

c

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranță, a căștii de protecție, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii și a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

39 680

-

39 680

29

-

Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare

7 365

c

7 361

c

c

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

1 112

-

1 112

-

-

Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

9 692

741

8 949

9

c

Conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe

2 199

c

1 951

245

151

Alte tipuri de încălcări

4 317

c

4 220

94

63

Descarcă datele în format .xlsx

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum este una dintre cele mai frecvente încălcări contravenționale din domeniul circulației rutiere

De cele mai dese ori au fost aplicate amenzi pentru depășirea vitezei de circulație – 163,3 mii de amenzi (35,5% din total amenzi în domeniul circulației rutiere). Pentru încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier au fost aplicate amenzi în proporție de 16,8% (și cu 23,3% mai mult față de anul 2022), iar pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecere, a altor reguli de circulație rutieră – 16,5% amenzi din totalul amenzilor în domeniul circulației rutiere.

Cele mai multe sancțiuni cu privare de anumite drepturi au fost aplicate pentru conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate, predarea conducerii către o persoană care se află sub influenta alcoolului ori în stare de ebrietate sau de alte substanțe - 245 de sancțiuni. Pentru această încălcare s-au aplicat și cele mai multe sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității - 151 cazuri.

Ordinea și securitatea publică a fost afectată cel mai des de acte de huliganism, de consumul băuturilor alcoolice în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate

Contravențiile constatate ce atentează la ordinea și securitatea publică au constituit 71,6 mii de cazuri (cu 3,2% mai mult comparativ cu anul 2022). În urma examinării au fost adoptate circa 68,3 mii de decizii de aplicare a sancțiunii. Pentru aceste încălcări în majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (68,2 mii de amenzi), fiind înregistrate, totodată, 29 de cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității și 9 cazuri de confiscare.

Cele mai frecvente încălcări din această categorie de contravenții au fost actele de huliganism nu prea grav. Amenzile privind huliganismul nu prea grav au constituit 50,5% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, urmate de cele aplicate pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice și apariția în stare de ebrietate în astfel de locuri (30,1%), tulburarea liniștii (14,0%), încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale și neletale, precum și a termenului de vizare a permisului de armă sau a permisului de deținere a armelor (3,9%) etc.

În categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător au predominat încălcarea regulilor privind vinieta

În cazul contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare au fost constatate 39,1 mii de contravenții (cu 11,4% mai mult comparativ cu anul 2022). Ulterior, au fost adoptate 36,7 mii de decizii de aplicare a sancțiunii. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda (36,5 mii de amenzi). Concomitent, pentru 827 de contravenții a fost aplicată confiscarea, iar pentru 153 de contravenții a fost aplicată ridicarea contra echivalentă a obiectului.

În această categorie au predominat încălcarea regulilor privind vinieta, fiind aplicate amenzi în 11,6 mii de cazuri (32,2% din total amenzi aplicate pentru această categorie). Amenzile privind încălcările regulilor vamale au constituit 25,3% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care a urmat amenzile cu privire la desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător – 23,6% și încălcarea regulilor de comerț – 5,1%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor de exploatare a echipamentelor de casă și de control au constituit 4,3% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea legislației și a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală – 3,5% din amenzi.

Injuria a fost cea mai frecventă încălcare din categoria contravențiilor ce atentează la drepturile persoanelor fizice

Contravențiile ce atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice au constituit 21,9 mii de cazuri (cu 8,6% mai puțin comparativ cu anul 2022). În rezultatul examinării au fost adoptate circa 19,1 mii de decizii de aplicare a pedepsei.

La această categorie de contravenții cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru injurie (vorbe sau fapte care lezează onoarea și demnitatea persoanei) – 88,9% iar pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului– 6,9%.

Pe lângă amenda aplicată, ca și sancțiuni preponderente, au fost aplicate 176 de sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității și 4 cazuri de confiscare.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației, persoanei și starea sanitar-epidemiologică au predominat încălcările cu privire la nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice

Contravențiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, starea sanitar-epidemiologică au constituit 20,7 mii de cazuri (cu 15,5% mai puțin comparativ cu anul 2022). În rezultatul examinării contravențiilor au fost adoptat 18,6 mii de decizii de aplicare a sancțiunii. Pe lângă amenzi (17,0 mii de cazuri) au fost aplicate 1276 de sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității, 38 de cazuri de arest contravențional și 236 de avertismente.

În această categorie au predominat amenzile pentru încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (34,3% din total amenzi aplicate pentru această categorie), pentru practicarea prostituției (22,5%) și vătămarea integrității corporale (19,8%). Pentru contravențiile constatate ce țin de violența în familie au fost aplicate 36 de amenzi, 1221 de sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității și 36 de cazuri de arest contravențional.

Amenzile din domeniul agricol și sanitar-veterinar au un nivel mai mare de încasare

În anul 2023, suma amenzilor aplicate a constituit 556,6 milioane de lei (cu 6,2% mai mult față de anul 2022). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 226,4 milioane de lei (40,7%) (Anexă, Tabelul 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenții. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate a fost înregistrată pentru contravențiile din domeniul agricol și sanitar-veterinar – 47,3%, ce atentează din regimul din transporturi – 45,1%, iar pentru contravențiile ce atentează la regimul frontierei de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova precum și a celor din domeniul circulației rutiere câte 44,2%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor care afectează drepturile reale – 17,0% și în domeniul comunicațiilor electronice și al comunicațiilor poștale– 17,1% .

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Infromația prezentată este colectată de la toate autoritățile competente să soluționeze cauze contravenționale în cadrul cercetării statistice anuale Nr. 1-CC “Numărul contravențiilor constatate”.

3 Indicatorii relativi pentru anii 2022-2023, dependenți de numărul populației cu reședință obișnuită, sunt calculați utilizând numărul populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2023 (date preliminare), iar pentru anii precedenți au fost recalculați folosind numărul final al populației cu reședință obișnuită.

Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.)

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Simboluri folosite în comunicat și tabele

- = evenimentul nu a existat
c = date confidențiale

2023 amenda barbati bărbați contraventii contravenţii contravenţii constatate infracțiuni contra patrimoniului justitie justiţie localităţile urbane localitățile urbane mediul urban procesul contravențional sancțiuni contravenționale urban

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER