Conturi naționale și regionale, edițiile 2002-2023

Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2022 și de asemenea datele privind Produsul Intern Brut Regional (PIBR) pentru anul 2021. Conturile naționale sunt elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 2008. Conturile sunt reprezentate prin:

  • Contul de bunuri şi servicii;
  • Contul de producţie;
  • Contul de exploatare;
  • Contul de distribuire primară a veniturilor;
  • Contul de distribuire secundară a veniturilor;
  • Сontul de utilizare a venitului disponivil brut;
  • Contul de redistribuire a veniturilor în natură;
  • Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat brut;
  •  Contul de capital.

Conturile sunt elaborate total pe economie, activităţi economice şi sectoare instituţionale. Echilibrarea produsului intern brut se efectuează pe resurse (divizat pe activităţi economice), cheltuieli (spart pe cele şapte agregate) şi venituri (detalierea valorii adăugate brute pe elemente). Legătura dintre indicatorii conturilor din fiecare sector instituţional este reflectată în Tabelul Conturilor Economice Integrate.

În publicaţie este prezentat produsul intern brut total pe economie divizat pe forme de proprietate.

În limbile română şi rusă
Format A4, 70 pagini

Versiuni electronice

Alte publicaţii relevante


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER