Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2012, plasată pe pagina web

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea pe site a publicaţiei "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ,ediţia 2012.

Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2011, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

În limbile română şi engleză.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Publicaţii / Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER