Demografie

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 97 „Informaţia privind înregistrarea actelor de stare civilă”

lunar, la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare Oficiile Stare Civilă

Prezintă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare serviciile stare civilă:

  • Agenției Servicii Publice;
  • Organului teritorial pentru statistică.