Direcția colectarea și validarea datelor

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului statistic național prin colectarea, verificarea, procesarea, stocarea și prelucrarea datelor statistice și  transmiterea rapoartelor statistice în format electronic.

Funcțiile de bază:

  • Asigurarea colectării, prelucrării, păstrării şi prezentării informaţiei statistice în modul stabilit de BNS;
  • Coordonarea prelucrării informaţiei statistice a direcţiilor BNS după planul calendaristic;
  • Coordonarea  executării calitative şi la timp a lucrărilor prevăzute de  Programul de activitate al BNS şi a solicitărilor urgente parvenite;
  • Asigurarea și acordarea consultațiilor agenților economici pentru transmiterea rapoartelor statistice în format electronic prin portalul “E-raportare”;
  • Coordonarea elaborării și implementării programelor pentru automatizarea procesului prelucrării datelor statistice.