Direcţia coordonare statistică, cooperare internaţională și integrare europeană

Misiunea

Misiunea Direcției constă în contribuirea la: coordonarea, elaborarea şi monitorizarea programelor  de activitate a sistemului statistic la nivel naţional şi teritorial; realizarea obiectivelor strategice ale Biroului prin consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; coordonarea activității de raportare pentru indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, conform angajamentelor instituționale asumate; dezvoltarea colaborării cu organismele internaţionale, elaborarea proiectelor, programelor, planurilor, acordurilor şi materialelor de fundamentare a acţiunilor de colaborare şi cooperare internaţională în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică în domeniul consolidării statisticii oficiale a Republicii Moldova.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea strategiilor, programelor trimestriale și anuale (de activitate sau de lucru ale BNS) privind sistemul statistic naţional și oficiile teritoriale de statistică.
  • Analiza, monitorizarea și evaluarea conceptelor, strategiilor, programelor şi a planurilor naţionale la care BNS ia parte.
  • Coordonarea, la nivel instituțional și național a colectării indicatorilor ODD conform angajamentelor instituționale și naționale asumate și conform strategiilor naționale (Moldova 2030) și sectoriale (SDSSN, etc.);
  • Coordonarea colaborării internaţionale în domeniul statistic prin elaborarea și desfășurarea proiectelor, programelor, planurilor, conferinţelor, seminarelor internaţionale, misiunilor și vizitelor de studiu.
  • Coordonarea asistenței externe în domeniul statistic.
  • Coordonarea cu direcţiile/secţiile BNS privind schimbul de informaţii statistice cu organele internaţionale (completarea chestionarelor şi transmiterea către organismele internaţionale).
  • Coordonarea cu reprezentanțele organismelor internaționale în Republica Moldova privind schimbul de informații şi a experienței, precum și a consultanței specializate în domeniul statisticii.