Direcția statistica transporturilor, turismului și TIC

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea domeniului statisticii transporturilor, turismului, tehnologiei informației, comunicațiilor poștale și electronice, de a asigura autoritățile publice centrale și locale, mediul de afaceri, mediul academic și universitar, cercetările științifice, mass-media și alte categorii de utilizatori, inclusiv organizațiile și organismele internaționale după caz, cu date și informații statistice de calitate, comparabile și oportune.

Funcțiile de bază: 

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice a indicatorilor statistici armonizați la standardele internaționale și europene în domeniul  transporturilor, turismului și TIC;
  • Organizarea cercetărilor statistice în întreprinderi pentru colectarea indicatorilor statistici din domeniul transporturilor, turismului, tehnologiei informației, comunicațiilor poștale și electronice, pe baza  metodologiei avansate și a principiilor organizatorice moderne;
  • Asigurarea activității de analiză și diseminare a datelor statistice operative și publicațiilor periodice, cât și a solicitărilor speciale de informații din partea autorităților administrației publice centrale, locale și a organismelor internaționale;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul statisticii transporturilor, turismului și TIC;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă;
  • Avizarea și elaborarea proiectelor actelor legislative și normative în cadrul activității de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competență.