Directorul general al BNS a avut o întrevedere cu reprezentanta de țară UN Women Moldova

Directorul general al BNS a avut o întrevedere cu reprezentanta de țară UN Women Moldova

La 23 aprilie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întrevedere on-line cu reprezentanta de țară a Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women Moldova), Dominika Stojanoska. Discuțiile s-au axat pe implementarea Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, fiind trecute în revistă cele mai importante rezultate și progrese înregistrate pe durata derulării proiectului.

În debutul întrevederii, Oleg Cara a mulțumit UN Women pentru suportul tehnic acordat în cadrul Proiectului Comun ONU și a subliniat că BNS are o colaborare de lungă durată cu UN Women, exprimându-și încrederea că acest parteneriat va rezulta și în continuare cu realizări importante. De asemenea, directorul general al BNS a remarcat că: Proiectul Comun ONU este foarte important pentru domeniul statistic al Republicii Moldova, continuitatea căruia este eminamente necesară, ajutând la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității și calității datelor statistice dezagregate și utilizarea acestora pentru elaborarea politicilor în mod participativ”.

La rândul său, Dominika Stojanoska a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru o cooperare de durată cu BNS, subliniind că: „Datele privind combaterea violenței față de femei și fete, precum și privind utilizarea timpului, inclusiv pentru realizarea muncii casnice neremunerate sunt foarte necesare a fi re-colectate după un interval de circa 10 ani, pentru a avea o relatare a impactului politicilor publice realizate de-a lungul timpului, dar și pentru a evalua efectul politicilor în contextul situației pandemice COVID-19 din ultimul an.” De asemenea, a adăugat că o evaluare corectă a situației, în baza datelor colectate, va oferi posibilitatea de ajusta măsurile de redresare pentru viitor pentru a îmbunătăți situația femeilor, fetelor și a societății în general din Republica Moldova.

Colaborarea fructuoasă cu UN Women, de care s-a bucurat BNS în ultimii ani, dar și cu alți parteneri de dezvoltare, vine în suportul activității BNS de modernizare a producției statistice, de armonizare a statisticii oficiale la standardele internaționale, contribuind la îmbunătățirea accesului utilizatorilor la statistici de calitate.

Una din cele mai recente și semnificative realizări la care și-a adus contribuția UN Women și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a fost crearea Platformei  de vizualizare a datelor statistice despre femei și bărbați GenderPulse, carereprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.
În parteneriat cu UN Women, (PNUD) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei în Republica Moldova a fost realizată culegerea statistică Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial, care ilustrează situaţia femeilor şi bărbaţilor în diverse domenii socio-economice.

Totodată, cu suportul UN Women, PNUD, Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi al Guvernului Suediei a fost editat setul de Manuale pentru înțelegerea și relatarea statisticilor „Statistica în comunicare, „Interpretarea datelor statistice în jurnalism” și „Ghid de înțelegere și relatare a statisticilor”.
 
De asemenea, de o importanță majoră pentru BNS a fost și efectuarea a două sondaje de opinie publică în perioadele 2008-2009 și 2012-2013, care au avut drept scop măsurarea gradului de satisfacție a utilizatorilor cu date statistice oficiale. În același timp, au fost elaborate un șir de rapoarte analitice și infografice în baza statisticilor oficiale precum „Profiluri statistice ale femeilor și fetelor din Republica Moldova, pe înțelesul tuturor”, „Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova”, „Munca copiilor în Republica Moldova”, „Violenţa faţă de femei în familie” etc.

La finalul discuțiilor părțile și-au reiterat deschiderea întru meținerea și intensificarea cooperării pe domeniile de activitate comune, urmând să decidă de comun acord asupra acțiunilor pentru următorii doi ani.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER