Documente strategice care vizează activitatea statistică, examinate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică

Membrii Consiliului Național de Statistică (CNS) s-au întrunit într-o ședință online, la data de 23 martie curent, pentru a examina realizarea Programului de lucrări statistice (PLS) din anul 2022 și mersul elaborării proiectului Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) pentru perioada 2023-2026. La ședință au participat și reprezentanți de la instituțiile partenere ale Biroului Național de Statistică (BNS), utilizatori importanți de date statistice oficiale.

În contextul primului subiect privind realizarea Programului de lucrări statistice (PLS) pentru anul 2022, directorul general adjunct al BNS, Iurie Mocanu, a notat că lucrările statistice prevăzute în PLS 2022 au fost realizate la nivel de cca 99%. Totodată, BNS a efectuat o serie de activități suplimentare față de cele specificate în PLS din anul trecut. Astfel, întru îmbunătățirea accesului utilizatorilor la date statistice, BNS a realizat în special următoarele:

 • Cercetarea statistică privind consumul de energie în gospodăriile casnice, efectuată la solicitarea instituțiilor naționale, organizată în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1009/2008 cu privire la implementarea statisticilor anuale vizând consumul de energie în gospodăriile casnice;
 • Cercetarea pilot privind Ancheta de conjunctură, realizată în scopul perfecționării sistemului de indicatori pe termen scurt și mediu pentru evaluarea activității mediului de afaceri în conformitate cu programul UE de armonizare a Anchetelor de conjunctură;
 • Elaborarea Raportului privind accesul populației la serviciile de sănătate în baza modulului complementar la studiul în gospodării, la solicitarea Ministerului Sănătății;
 • Revizuirea conturilor naționale pentru anii 2014-2020, ținând cont de modificarea datelor demografice conform definiției noi de populație cu reședință obișnuită, precum și revizuirea și actualizarea surselor de date statistice și administrative utilizate la elaborarea produsului intern brut (PIB);
 • Estimarea și diseminarea, pe baza metodologiei noi, a datelor despre numărul populației cu reședința obișnuită în profil teritorial, în baza datelor administrative și statistice disponibile;
 • Elaborarea calculelor experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii și numărul de salariați și sumele brute calculate pe activități economice, în baza datelor administrative deținute de Serviciul Fiscal de Stat;
 • A contribuit la elaborarea calculelor indicatorilor de protecție financiară în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în cadrul Programului regional al OMS de consolidare a capacităților pentru calcularea indicatorilor de protecție financiară;
 • Realizarea activităților în cadrul lucrărilor Programului Comparabilității Internaționale al PIB și a Parității Puterii de Cumpărare a valutelor naționale din cadrul rundei globale 2021.

De asemenea, directorul general adjunct a ținut să menționeze despre provocările ce au vizat realizarea PLS din 2022, accesul încă limitat al BNS la sursele de date administrative, problema resurselor umane și a raportării electronice.

Un document de importanță majoră, care prevede dezvoltarea statisticii oficiale pe termen lung, examinat în cadrul acestei ședințe vizează elaborarea proiectului Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) pentru perioada 2023-2026. Directorul general al BNS, Oleg Cara a subliniat că programul prevede asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare a SSN 2023-2030 . Oleg Cara, a remarcat că, documentul în cauză urmează să asigure cadrul necesar pentru o planificare pe termen mediu, cu completarea cadrului instituțional și legislativ, precum și  alocarea  resurselor umane, financiare, tehnice și tehnologice necesare pentru consolidarea SSN.

De asemenea, directorul general a punctat cele 4 obiective strategice ale Programului de Dezvoltare a SSN 2023-2026 care derivă din obiectivele trasate în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SSN) pentru anii 2023-2030:

 • Capacitatea instituțională a membrilor SSN consolidată pentru a produce date statistice relevante, accesibile și interoperabile, guvernate de standarde și condusă de inovație;
 • SSN fortificat prin sisteme de bună guvernare, cadru legal și de reglementare comun, practici de confidențialitate și protecție a datelor pentru a asigura transparența și accesibilitatea datelor de interes public și pentru a crește încrederea publicului în date și utilizarea acestora;
 • Date de înaltă calitate, produse pentru a informa societatea și pentru a susține luarea deciziilor eficiente, bazate pe dovezi, care să conducă la o dezvoltare durabilă și o societate incluzivă;
 • Cultura statistică consolidată în societate pentru a permite factorilor de decizie să utilizeze datele în mod eficient și să furnizeze într-un mod durabil serviciile și resursele de care populația are nevoie, pentru recuperarea în situații de criză și pentru a oferi posibilitate publicului larg de a înțelege mai bine statisticile și a responsabiliza autoritățile.

În cadrul ședinței a fost remarcată necesitatea contribuției din partea ministerelor, autorităților administrative centrale și altor instituții la definitivarea proiectului privind Programul de Dezvoltare a SSN 2023-2026 care, ulterior, va fi prezentat către Cancelaria de Stat pentru înregistrare și consultare în modul stabilit de cadrul normativ.

Materiale aferente:


 


Distribuie
 • Au fost utile aceste informații?
  Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
 • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER