Cultură şi sport

Denumirea formularului     Periodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 6-c „Activitatea bibliotecilor”

anual

Prezintă:

 1. Până la 15 ianuarie: Bibliotecile publice teritoriale şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ general – autorităților administrației publice de nivelul al doilea (secţiilor/direcţiilor cultură/educație raionale, municipale, UTAG). Bibliotecile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic (şcoli profesionale, colegii) şi instituţiilor de învăţământ superior, bibliotecile aflate în subordonarea altor ministere şi departamente prezintă date statistice – centrelor biblioteconomice departamentale.
 2. Până la 15 februarie: Secţiile/direcţiile cultură/educație (raionale, municipale, UTAG) prezintă: date de sinteză privind activitatea bibliotecilor publice teritoriale – Centrului de Statistică al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM); date de sinteză privind activitatea bibliotecilor instituțiilor de învățământ general – centrelor biblioteconomice departamentale (zonale) ale rețelei bibliotecilor instituțiilor de învăţământ general.
 3. Până la 20 februarie: Centrele biblioteconomice departamentale prezintă date de sinteză – Centrului de Statistică al BNRM.
 4. Până la 15 martie: Centrul de Statistică al BNRM prezintă date de sinteză privind activitatea Sistemului Național de Biblioteci  – Ministerului Culturii.
 5. Până la 25 martie: Ministerul Culturii prezintă sinteza statistică a activităţii Sistemului Naţional de Biblioteci – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 1-c „Activitatea instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar la începutul anului de studii”anual

Prezintă: 

 1. Şcolile de muzică, de arte şi arte plastice de toate formele de proprietate la 10 ianuarie – Ministerului Culturii.
 2. Ministerul Culturii la 10 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 7-c „Privind activitatea casei de cultură și a formației artistice”anual

Prezintă:

 1. Casele de cultură din Republica Moldova la 10 ianuarie - direcţiilor/secțiilor/serviciilor raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia.
 2. Direcţiile/secțiile/serviciile raionale (municipale) cultură, UTA Găgăuzia la 25 ianuarie date de sinteză – Ministerului Culturii. 
 3. Ministerul Culturii la 25 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 1-cf "Dezvoltarea culturii fizice şi sportului"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 • Instituțiile de educație timpurie, școlile primare, gimnaziile, liceele, școlile profesionale, colegiile, centrele de excelență, universitățile, academiile, școlile și cluburile sportive, școlile auxiliare, alte instituții din sectorul public și privat până la 10 ianuarie – primăriei, preturii;
 • Primăriile, preturile la 15 ianuarie – direcțiilor raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia;
 • Direcţiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia la 1 februarie – Ministerului Educației și Cercetării;
 • Ministerul Educației și Cercetării – la 1 martie, date de sinteză Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 2-c "Săli de cinema"anual, până la 10 februariePrezintă întreprinderile de servicii de difuzare a filmelor video şi de cinema indiferent de forma de proprietate - Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 5-ips "Activitatea instituțiilor publice de sport"anualAcest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
 • Școlile şi liceele sportive până la 30 ianuarie
  • direcțiilor raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia (1 exemplar);
  • Ministerului Educației și Cercetării  (1 exemplar);
 • Ministerul Educației și Cercetării la 1 martie date de sinteză – Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 8-c "Activitatea muzeului (galeriei)"anual, până la 20 ianuariePrezintă muzeele:
 • Organului teritorial de statistică;
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Nr. 12-c "Activitatea instituției teatrale, concertistice, organizației concertistice de impresariat și a circului"anual, până la 15 februariePrezintă instituțiile teatrale, concertistice, organizațiile concertistice de impresariat, circul:
 • Organului teritorial de statistică;
 • Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.