Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole
în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole  se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie–martie în % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent

2010

2011

2012

2013

2014

 

Total produse agricole

120,6

117,3

99,6

110,4

84,8

din care:

produse vegetale

145,2

131,3

89,8

120,5

74,8

produse animaliere

103,5

93,0

113,8

94,9

113,2

În ianuarie-martie 2014 preţurile producătorului la produsele vegetale au scăzut în medie cu 25,2%. Esenţial s-au micşorat preţurile la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – cu 32,5% (din care: la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 40,2%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 20,3%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 26,0%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la cartofi – cu 68,4%, legume - cu 52,3%, fructe - cu 36,5%.

La produsele animaliere preţurile de vînzare au crescut cu 13,2%, din care: la vite şi păsări în masă vie – cu 10,5% (la ovine şi caprine – cu 37,7%, păsări – cu 22,4%,  porcine – cu 11,8%), ouă alimentare – cu 37,3%, lapte – cu 3,4%. Nesemnificativ au scăzut preţurile la bovine (în masă vie) - cu 0,6%.

Notă:

Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:

Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER