Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2014

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole
în ianuarie-septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-septembrie 2014 au scăzut faţă de perioada respectivă a anului 2013 cu 3,7%.

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au micşorat în medie cu 9,4%. Mai esenţial au scăzut preţurile la porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 34,7%, fructe şi pomuşoare - cu 27,4%, struguri - cu 13,5%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) - cu 6,1%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la cartofi - cu 24,4%, grîu (exclusiv seminţe de soi) -  cu 8,1%, legume - cu 8,5%.

La produsele animaliere a fost marcată o creştere a preţurilor în medie cu 14,3%. S-au majorat preţurile la: vite şi păsări în masă vie - cu 14,7%, ouă alimentare - cu 16,0%, lapte - cu 4,9%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

2010

2011

2012

2013

2014

Total produse agricole

132,4

119,9

111,3

84,5

96,3

            din care:

   produse vegetale

154,6

128,7

108,3

80,8

90,6

   produse animaliere

100,6

99,2

119,1

94,6

114,3

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER