Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2015

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole1) în ianuarie-septembrie 2015 au crescut faţă de perioada respectivă a anului 2014 cu 13,0%.

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 24,4%. Mai esenţial au crescut preţurile la fructe şi pomuşoare - cu 72,9%, floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) - cu 40,3%, struguri - cu 39,8%, rapiţă - cu 38,4%, grîu (exclusiv seminţe de soi) - cu 22,8%, porumb (exclusiv seminţe de soi) - cu 11,5%. Totodată, s-au micşorat preţurie de vînzare la legume - cu 10,4%, culturi bostănoase - cu 8,1%.

La produsele animaliere a fost înregistrată micşorarea preţurilor producătorilor în medie cu 10,0%. Аu scăzut preţurile la vite şi păsări (în masă vie) - cu 12,5% (la porcine – cu 25,1%, bovine – cu 0,9%). Totodată, au crescut preţurile de vînzare la ovine şi caprine - cu 34,0%, la păsări - cu 2,9%, la ouă alimentare - cu 5,5% şi lapte - cu 3,4%.

Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricoleîn ianuarie-septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel (în %):

2011

2012

2013

2014

2015

Total produse agricole

119,9

111,3

84,5

96,3

113,0

din care:

produse vegetale

128,7

108,3

80,8

90,6

124,4

produse animaliere

99,2

119,1

94,6

114,3

90,0

Note:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER