Experții Misiunii de inițiere în cadrul Proiectului Regional de Cooperare Statistică “Statistici prin Parteneriatul Estic” în vizită la BNS

Experții Misiunii de inițiere în cadrul Proiectului Regional de Cooperare Statistică “Statistici prin Parteneriatul Estic”
în vizită la BNS

În perioada 18-21 martie curent, Biroul Național de Statistică (BNS), este gazda Misiunii de inițiere în cadrul Proiectului Regional de Cooperare Statistică "Statistici prin Parteneriatul Estic" (STEP). Proiectul a fost lansat de către Oficiul de Statistică al UE (EUROSTAT), este finanțat de către UE și va avea o durată de 34 luni. Direcțiile prioritare vizează statistica economică, statistica socială, managementul statistic privind organizarea și gestionarea sistemului statistic național, calitatea, pregătirea resurselor umane și relațiile cu utilizatorii în țările Parteneriatului Estic (PaE), și anume: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina.

Echipa de experți a proiectului va fi reprezentată de dl Jean Paul Blandinieres - lider de echipă al STEP, dl Thierry Coulet - expert principal în statisticile macroeconomice, dna Gereltuya Altankhuyag - expert principal în domeniul statisticilor sociale, dna Beata Susterova - lider de proiect, dna Angela Gusnak și dl Florian Bodin - manageri de proiect.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea bazei evidențelor statistice prin statistici oficiale mai multe și de o calitate mai bună, produse în țările PaE, în conformitate cu Codul de practici al statisticilor europene și cu obiectivele PaE. Unul din scopuri este îmbunătățirea producției și diseminării statisticilor calitative în țările PaE. De asemenea, se urmărește creșterea nivelului de armonizare a metodologiei atât între țări, cât și cu UE, consolidarea capacității instituționale a oficiilor naționale de statistică din regiune, dar și sprijinirea dezvoltării politicilor bazate pe dovezi prin îmbunătățirea colaborării și coordonării între oficiile naționale de statistică, factorii de decizie și instituțiile de resort.

Misiunea de inițiere în cadrul Programului Regional de Cooperare Statistică constituie un pas important pentru a pune în aplicare programul STEP. Timp de 4 zile, experții STEP vor prezenta conceptul proiectului regional și împreună cu echipa BNS și partenerii acestuia, vor discuta despre asistența tehnică necesară ce ar putea fi furnizată sistemului statistic național. Ulterior, constatările făcute în cadrul acestei misiuni, vor fi utilizate în identificarea acțiunilor prioritare pentru activitățile care vor fi desfășurate în timpul implementării programului STEP.

Ținem să informăm că, anul curent se împlinesc 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic (PaE), inițiativă comună între Uniunea Europeană (UE), statele membre ale UE și PaE. Totodată, se împlinesc 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere dintre RM și UE, precum și de la intrarea în vigoare a Regimului Liberalizat de Vize cu UE. Republica Moldova s-a dovedit a fi un partener activ în cadrul PaE, iar pe parcursul celor 10 ani de la lansarea acestuia, a reușit să realizeze cele trei mari obiective propuse, menționate anterior.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER