Export şi import de energie electrică şi gaz natural

 ŞI IM DEENER

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. EI-1 ”Export (import) de energie electrică şi gaz natural”

lunar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raport

În adresa Biroului Național de Statistică de către toți agenții economici, care exportă (importă) energie electrică și gaz natural, indiferent de forma de proprietate.